Leif Arne Fureli - Fureli Maskin i gravemaskinen
Leif Arne Fureli har fått en helt annen hverdag etter at han tok i bruk PowerOffice og SmartDok. Nå kan han gjøre mer av det han liker best, å grave.

Leif Arne Fureli har fått en helt annen hverdag etter at han tok i bruk PowerOffice og SmartDok. Nå kan han gjøre mer av det han liker best, å grave.

Ved å implementere SmartDok og PowerOffice har Fureli Maskin ikke bare forenklet sin egen hverdag med bedre kontroll, men også forsterket tilliten og tilfredsheten blant sine kunder

I kommunen Høyanger, langs vestkysten av Norge, ligger Vadheim – hjem til Fureli Maskin. Bedriften har markert seg som en betrodd maskinentreprenør for både private og offentlige oppdragsgivere. Fra sine tidlige dager i 2007 har daglig leder Leif Arne Fureli bygget opp et selskap som står for kvalitet, pålitelighet og engasjement.

Men med vekst følger også utfordringer, spesielt når det gjelder administrasjon og prosjektstyring.

Leif Arne deler innsikter om situasjonen før de tok i bruk digitale verktøy:

– Før vi tok i bruk SmartDok og PowerOffice, kunne jeg føle at jeg mistet oversikten over prosjektene og administrasjonen. Det var rett og slett for mye informasjon å håndtere manuelt, forteller Leif Arne.

God kontroll er bra for kundene

Ved å innføre SmartDok og PowerOffice, sikret Leif Arne Fureli og hans team en sømløs håndtering av både prosjektstyring og økonomi. Denne digitaliseringen har gitt dem muligheten til å levere arbeid med forbedret nøyaktighet og effektivitet, noe som direkte forsterker kundetilfredsheten.

Kunder og oppdragsgivere av Fureli Maskin nyter nå godt av påliteligheten i dokumentasjonen som legges frem, noe som bekrefter bedriftens omdømme som en pålitelig partner i bransjen.

Effektiv dokumentasjon og økonomistyring resulterer også i mye spart tid.

Tidsbesparelsene er betydelige for vår del ved å ta i bruk slike systemer. Selv om jeg ikke kan sette en eksakt sum på det, er det ingen tvil om at effektiviseringen gir både oss og kunden økonomiske fordeler.

Ansatte i Fureli Maskin
Fureli Maskin ansatte

Ansatte i Fureli Maskin nyter enklere dager, takket være integrerte dokumentasjons- og regnskapssystemer som arbeider i harmoni.

Effektivitetsgevinst med SmartDok

Implementeringen av SmartDok har markert en betydelig forbedring hos Fureli Maskin, og har positivt påvirket alle fra felt til kontor. Enten det er Frode som sikrer rasområder, Edvard som opererer gravemaskinen, eller Leif Arne som balanserer tiden mellom kontoret og feltarbeid, har SmartDok forenklet prosessen med å dokumentere fullført arbeid for hele teamet.

– SmartDok har virkelig revolusjonert måten vi jobber på, forteller Leif Arne.

Som MEF-medlem høster selskapet mange fordeler, og en av dem er tilgang til SmartMEF, MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok.

Det gir oss et helhetlig system for timeregistrering og forvaltning av HMS og KS, alt sammenflettet med MEFs skjemamaler. Dette har forenklet arbeidsdagen vår enormt, forteller han.

Leif Arne peker også på den integrerte tilnærmingen til kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet som en betydelig fordel.

Å ha KS og HMS i samme system simplifiserer bruken markant. Sikker Jobb Analyse, eller SJA, har blitt enklere å utføre. Vi kan gjøre det sammen med teamet, direkte på arbeidsstedet, noe som er essensielt for å sikre at sikkerhetstiltakene ikke bare blir teori, sier han

Han verdsetter sterkt at SmartDok samler all prosjektdokumentasjon i et sentralisert dokumentsenter, noe som gjør informasjonen praktisk tilgjengelig for alle som jobber ute på prosjektene.

Videre fremhever han hvordan systemet effektiviserer tidsregistrering for både mannskap og maskiner.

– I SmartDok kan vi enkelt registrere timer for alt fra mannskap til små hoppetusser, store gravemaskiner og lastebiler – alt i én operasjon, på ett skjermbilde!

I den sammenheng måtte vi spørre hvordan han løser ressursallokeringen i bedriften?

Vi bruker Ressursplanleggeren i systemet som gjør det lekende lett å allokere våre folk og maskiner til ulike prosjekter. Den er enkel i bruk, og passer mitt selskap godt.

SmartDok har virkelig revolusjonert måten vi jobber på, forteller Leif Arne.
SmartDok har virkelig revolusjonert måten vi jobber på, forteller Leif Arne.

Dokumenterer med bilder

Bildedokumentasjon i SmartDok koblet opp mot prosjekt er viktig for selskapet. Alle i bedriften dokumenterer utført arbeid og vareforbruk. Dette er god dokumentasjon i tilfelle en reklamasjon, forteller Leif Arne.

SmartDok har virkelig revolusjonert måten vi jobber på, forteller Leif Arne.

Dokumenterer med bilder

Bildedokumentasjon i SmartDok koblet opp mot prosjekt er viktig for selskapet. Alle i bedriften dokumenterer utført arbeid og deler brukt med bilder, Dette er også god dokumentasjon i tilfelle en reklamasjon, forteller Leif Arne.

Et økonomisystem som forstår byggebransjen

Effektiviseringen stoppet ikke med SmartDok. Introduksjonen av PowerOffice ga Fureli Maskin den økonomiske oversikten de trengte.

– Med PowerOffice fikk vi kontroll, forklarer Leif Arne.

Det å kunne se økonomien i sanntid, og vite nøyaktig hvor vi står, det har vært en stor fordel for oss. Og det faktum at jeg nå forstår mer av det regnskapsføreren gjør, gjør min del av jobben enklere.

Han legger til at tidsbesparelsene og økt kontroll er betydelige fordeler, uten ekstra kostnader sammenlignet med tiden før PowerOffice ble implementert.

Med PowerOffice har jeg full oversikt hver måned. Det er enkelt å spore opp fakturaer eller annen dokumentasjon når jeg trenger det. Alt er enkelt tilgjengelig.

Noe som bringer oss videre på at Leif Arne også må trekke frem appen til PowerOffice.

– Appen er fantastisk; den har alt jeg trenger tilgjengelig og er veldig brukervennlig for alt fra reiseregninger til kvitteringer.

Et økonomisystem som forstår byggebransjen

Leif Arne bruker mindre tid foran datamaskinen, og har oppnådd mer kontroll og interesse for økonomi etter at han har tatt i bruk PowerOffice som regnskapssystem.

Samarbeidet med NOR Logistikk

Sammen har Leif Arne og hans regnskapsfører fra NOR Logistikk, Karianne Hestad, utviklet et produktivt samarbeid.

– Vi har et godt system på plass nå. Hun tar seg av regnskapet, mens jeg står for fakturering og godkjenning av lønn, forklarer han.

NOR Logistikk, som nå betjener over 50 kunder primært innen transport og maskinentreprenørsektoren, har valgt en spesialisert tilnærming. Karianne forklarer deres fokus:

Å jobbe med en spesifikk bransje lar oss dykke dypt inn i detaljene og virkelig forstå våre kunders behov. Dette lar oss bistå dem med å justere kostnadene mer effektivt, forteller Karianne.

Leif Arne søkte NOR Logistikk for å takle likviditetsutfordringer, en vanlig problemstilling i bransjen.

Jeg ønsket mer kontroll og å digitalisere vår økonomistyring, noe som førte oss til PowerOffice. NOR Logistikk var veldig støttende til denne overgangen, sier han.

Karianne legger vekt på verdien av kundens engasjement i deres økonomi:

– Våre mest givende klientforhold er de hvor klienten er aktivt engasjert i sine finansielle data og anser det som et verktøy for styring. Det skaper en dynamikk hvor klienten blir mer interessert i sin økonomiske status og stiller spørsmål, noe som er grunnlaget for en vellykket drift, sier hun.

Med implementeringen av PowerOffice har Leif Arne merket en signifikant endring i sin daglige rutine.

Forskjellen er natt og dag. Jeg kan nå logge meg inn og få en umiddelbar forståelse av den finansielle situasjonen, noe som gjør PowerOffice til et uvurderlig verktøy for meg.

Dataflyt mellom SmartDok og PowerOffice har resultert i forbedrede lønnsrutiner, og mer effektiv prosjekt- og økonomistyring.

– Dette har ikke bare gjort hverdagen enklere for oss som ansatte, men har også sikret et bedre sluttprodukt for våre kunder, konkluderer Leif Arne.

NOR Logistikk, som nå betjener over 50 kunder primært innen transport og maskinentreprenørsektoren, har valgt en spesialisert tilnærming.
NOR Logistikk, som nå betjener over 50 kunder primært innen transport og maskinentreprenørsektoren, har valgt en spesialisert tilnærming.

Forskjellen er som natt og dag

Leif Arne kan logge seg inn og følge med på tallenes tale i PowerOffice. PowerOffice er veldig brukervennlig, og dermed enklere for han å være involvert og opptatt av økonomien i driften, forteller Karianne Hestad.

NOR Logistikk, som nå betjener over 50 kunder primært innen transport og maskinentreprenørsektoren, har valgt en spesialisert tilnærming.

Forskjellen er som natt og dag

Leif Arne kan logge seg inn og følge med på tallenes tale i PowerOffice. PowerOffice er veldig brukervennlig, og dermed enklere for han å være involvert og opptatt av økonomien i driften, forteller Karianne Hestad.

Kvalitet og pålitelighet

Med disse digitale verktøyene har Fureli Maskin ikke bare effektivisert sin drift, men også styrket sin konkurransekraft i markedet. Leif Arne avslutter med en refleksjon om selskapets suksess og rykte:

– Det handler alltid om kvalitet og pålitelighet, noe vi mener vi scorer høyt på. Å være pliktoppfyllende er ekstremt viktig for oss, sier han.

Ved å ta i bruk digitale hjelpemidler har ikke bare selskapet forbedret den interne effektiviteten, men også evnen til å levere kvalitetsarbeid til kunder. Det er dette som bygger et sterkt renommé.

Fureli Maskin er et bevis på at digitalisering kan gi store fordeler for entreprenørselskaper. Ved å ta i bruk digitale verktøy kan du øke effektiviteten, forbedre kundeservicen og bli mer konkurransedyktig.

Ta kontakt med Fureli Maskin

Her er noen av høydepunktene:

  • Fureli Maskin har et godt renomme basert på høy kvalitet levert over mange år.
  • SmartDok har forenklet timeregistrering, HMS og dokumentasjon.
  • PowerOffice gir Leif Arne full kontroll over bedriftens økonomi.
  • Samarbeidet med NOR Logistikk har vært avgjørende for suksessen.
  • De digitale verktøyene har gjort hverdagen enklere og forbedret sluttproduktet.
  • Fureli Maskin er et eksempel til etterfølgelse for andre entreprenørselskaper.

Leif Arne der han liker seg best, i gravemaskinen. Med systemene i full drift vil også kundene kunne oppleve at sjefen selv oftere er bak spakene i maskinene.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere