Daglig leder Snorre skulle gjerne hatt 36 timer i døgnet. Minst!

Snorre jobber mye overtid på grunn av for mye papirarbeid og går stadig glipp av fotballtreningen til sønnen og kosestund med konen. Finnes det håp?

I videoen over kan du se Snorre slåss med tiden og hverdagen. Som en bonus for våre hjemlige venner i Alta, har vi fått lagt på en voice over som ligner en svært karakteristisk og kul dialekt fra området.

Snorre bruker mesteparten av tiden sin inne på kontoret sitt for å få kontroll på dokumentasjonen. Han kan knapt huske sist han hadde en vanlig ettermiddag sammen med kona og sønnen. Alt på grunn av papirarbeidet.

Jobber du også alt for mye overtid på grunn av for mye papirarbeid? Det finnes måter å ta hverdagen og den affektive arbeidsdagen tilbake.

Tid vil du aldri få nok av, og som leder i et bygge- og anleggsfirma er det viktig for lønnsomheten og gjennomføringen av prosjekter at tid brukes effektivt.

Mye overtid og lite tid til venner og familie skyldes ofte at en lesses ned i oppgaver som en kunne løst mer effektivt, slik som Snorre i filmen.

Hva er løsningen?

Vi i SmartDok har løsningen for deg som ønsker å jobbe mer effektivt som daglig leder. I vårt system har du full oversikt over timer og maskiner brukt på prosjektet. SmartDok forenkler også lønns- og fakturarbeidet slik at dine ansatte får korrekt lønn. Et korrekt fakturagrunnlag vil også minske antall reklamasjoner og merarbeid.

SmartDok er et alt i en app system, der en får både timeregistrering, HMS-system, maskinoversikt, vareoversikt, dokumentsenter, kompetanseoversikt, ressursplanlegger med mer.

Les mer om SmartDok og be om demo på systemet her!