Vi oppdaterer Geofence-funksjonaliteten med automatisk registreringspåminnelse

SmartDok lanserer nå geofence-funksjonalitet tilknyttet mobilregistrering av mannskapslister.

Geofence-funksjonaliteten benytter telefonens GPS til å bestemme brukerens posisjon idet man forsøker å registrere seg inn på mannskapslisten.

Tidligere i år lanserte vi Geofence for elektroniske mannskapslister. Nå oppdaterer vi produktet slik at du automatisk vil få en registreringspåminnelse.

Geofence-funksjonalitet gir deg som prosjektansvarlig mulighet til å definere et digitalt gjerde rundt et prosjektområde, slik at innregistrering med SmartDok-appen eller SmartDok UE-appen kun blir mulig dersom man befinner seg innenfor området.

Ved å ta i bruk geofence i SmartDok vil du i større grad sikre at informasjonen i dine mannskapslister er korrekte da det ikke lenger blir mulig å registrere seg inn på prosjektet med mindre man er fysisk tilstede.

Ny funksjonalitet

Fredag 31.mai oppdateres geofence-funksjonaliteten med automatisk registreringspåminnelse.

Hva er forskjellen?

Brukeren må fortsatt selv huske på å registrere seg inn eller ut via appen, men kan velge å aktivere den automatiske registreringspåminnelsen. Denne funksjonen vil ved hjelp av push-varsel minne om å registrere i mannskapslisten hver gang man passerer inn eller ut av prosjektets geofenceområde.

Hvordan komme igang?

Geofence SmartDok mannskapslister

Man behøver å laste ned SmartDok app-versjon 4.6.0 eller senere for å kunne registrere seg inn på geofence-markerte prosjekter, samt benytte automatisk registreringspåminnelse. Her er noen skjermbilder som viser funksjonaliteten.

For å få automatisk registreringspåminnelse via din telefon må du først og fremst sørge for at SmartDok-appen har tillatelse til å benytte stedstjenester og varslinger på din telefon. Dette gjøres på forskjellige måter, avhengig av telefonens merke og modell. Som oftest finner man disse opsjonene under Innstillinger: Personvern / Sikkerhet og Varsler / Varslinger.

Deretter må du aktivere Geofence-påminnelse via brukermenyen i SmartDok-appen (trykk på bruker-ikon øverst til høyre, og deretter Innstillinger). Aktiver bryteren merket Geofence-påminnelse, og trykk deretter på “Lagre”.

Til slutt må du åpne mannskapsliste-registreringen for det aktuelle prosjektet i appen, og huke av på boksen “Overvåk dette prosjekt”. Du kan maksimalt overvåke 10 forskjellige prosjekter/underprosjekter samtidig. Neste gang du passerer inn eller ut av geofence-området til prosjektet vil du motta push-varsel på telefonen din. Trykk på dette for å bli sendt direkte inn i registreringsbildet for mannskapslisten.

Ytterligere informasjon

Geofence-funksjonaliteten benytter telefonens GPS til å bestemme brukerens posisjon idet man registrerer seg inn på mannskapslisten. GPS-nøyaktigheten i telefonen avhenger av flere faktorer, og man bør påse følgende:

  • At man tillater telefonen å benytte posisjonstjenester, og at telefonens GPS-nøyaktighet er satt til “Høy” eller tilsvarende i Innstillinger.
  • At man tillater bruk av posisjonstjenester i appen (ved første gangs bruk)
  • At man har fri sikt til GPS-satellitter ved innregistrering (bør gjøres utendørs).

VIKTIG: Man behøver å laste ned SmartDok app-versjon 4.6.0 eller senere for å kunne registrere seg inn på geofence-markerte prosjekter, samt benytte automatisk registreringspåminnelse. Denne vil bli tilgjengelig fredag 31.mai.

VIKTIG: For SmartDok UE-app vil ikke automatisk registreringspåminnelse bli tilgjengelig før i versjon 2.3.0 som lanseres i august 2019, mens øvrig geofence-funksjonalitet er tilgjengelig i dagens versjon.

Sommerkampanje på byggekortleser

Dersom du ennå ikke har skaffet deg elektroniske mannskapslister så kan vi opplyse om at vi har sommerkampanje på byggekortleser frem til 30.juni. Bestiller du innen da, vil du få byggekortleseren gratis de tre første månedene. Vår løsning er i tillegg veldig fleksibel. Du kan også bruke SmartDok-appen til å registrere deg inn og ut av byggeplassen, og dersom du er underentreprenør eller inneleid kan du bruke vår UE-app til å gjøre det samme.

BESTILL ELEKTRONISKE MANNSKAPSLISTER I DAG

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av over 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo