Vi lanserer en ny Visma.net integrasjon med utvidet funksjonalitet og kobling til deres nye API

Timene, maskinkostnader og vareforbruket som brukerne registrerer ute i feltet synkroniseres nå til Visma.net
Marie Elisabeth Suhr

Nå blir hverdagen enda enklere for våre kunder, og da spesielt for de i administrasjonen. Nå synkroniseres timer, massetransport og maskinkostnad registrert av brukerne ute på prosjektet med Visma.net.

Visma.net ERP er et nettbasert ERP-system for større bedrifter, og svært mange av våre kunder bruker dette systemet i dag. Det har derfor vært svært viktig for oss å kunne tilby en god integrasjon mot dette systemet.

Vår nye integrasjon kobler seg til Visma.net sitt nye API.

Dermed vil vi også kunne utvide funksjonaliteten på integrasjonen.

Hva synkroniseres?

Dermed kan du overføre timeføringer + tillegg, maskintimer og vareforbruk/massetransport direkte over til Visma.net som prosjekttransaksjoner. Integrasjonen lar deg synkronisere prosjektene du har satt opp i Visma.net, over til til SmartDok, og “kobler” disse sammen slik at kostnadene blir ført på riktig prosjekt.

Hvor finner jeg den nye integrasjonen i SmartDok?

For å komme i gang med den nye integrasjonen tar du kontakt med oss i SmartDok for å aktivere den nye integrasjonen. Når integrasjonen er aktivert finner du den som før under menyvalget integrasjoner.

Versjon 2 vil erstatte versjon 1 av integrasjonen.

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo