Resertifisering Miljøfyrtårn

Bærekraftig fremtid: Engasjerte bedrifter blir resertifisert som et Miljøfyrtårn, styrker sitt miljøengasjement og forplikter seg til grønnere praksis. 🌿

Vi hjelper deg til å bli resertifisert som et Miljøfyrtårn på en effektiv, hyggelig og lærerik måte!

Miljøfyrtårn logo

Kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonene vil være et hovedtema i dette digitale kurset. Fra og med 1. januar 2024 stilles det større miljøkrav i forbindelse med offentlige anskaffelser. 

Dette kurset gir dere hjelp til å etablere en enda mer bærekraftig praksis, redusere miljøpåvirkningen og oppfylle samfunnsansvar. Resertifisering som et Miljøfyrtårn sikrer et verdifullt og anerkjent miljøsertifikat som kan brukes i anbudsprosesser.

Nye kriteriesett for bygg og anlegg ble lansert 17. august 2023. De nye kriteriene for bygg og anlegg dekker bransjens miljøaspekter både i drift og i verdikjeden – og vil hjelpe din virksomhet med å redusere klimautslipp og bli rustet for fremtidens endringer. For dere som skal resertifiseres i 2024 gjelder de nye kriteriene. Vår HMSK-rådgiver Jonatan Moe vil dra dere trygt gjennom denne prosessen og hjelpe dere med de nye kriteriene.

– Jeg ser at flere virksomheter trenger litt hjelp til å forstå og implementere de nye kriteriene for bygg og anlegg ved resertifisering. Derfor er det gledelig at vi nå kan tilby hjelp med dette! Vi legger opp kurset til å være effektivt, hyggelig og lærerikt. Mitt inntrykk er at mange setter pris på å utveksle erfaringer med andre bedrifter på kursene vi avholder, sier Jonatan.

Kursinformasjon:

Oppstartsmøter individuelt avholdes i forkant (1-2 timer)

  • Samling 1: Tirsdag 27. februar 2024, kl 13:00–15:00
  • Samling 2: Tirsdag 5. mars 2024, kl 09:00–11:00
  • Samling 3: Tirsdag 12. mars 2024, kl 13:00–15:00
  • Samling 4: : Tirsdag 19. mars 2024, kl 09:00–11:00

Kursavgift: kr. 12 500,- + mva.

Sertifisering: Mål om fullført resertifisering av deltakende virksomheter senest i Q2 2024.

Når kurset er fullført gjennomfører Jonatan som et minimum en sluttkontroll av hver bedrift sitt arbeid for å sikre god kvalitet til sertifiseringsmøte. Denne kontrollen kommer i tillegg til selve kursavgiften og tar 1-2 timer.

Noen vil kanskje ønske noen ekstra timer individuell veiledning for å komme i mål med resertifiseringen på en god måte. Det er sjeldent behov for mer enn 10 timer i tillegg til kurset.

Timepris: kr 1.320,- + mva for individuell veiledning.

Med forbehold om at kurset er fullbooket.

MELD DEG PÅ KURS HER


Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere