Bli med å videreutvikle SmartDok!

trello smartdok

Vi har stort fokus på videreutvikling av produktet vårt, både med tanke på funksjonalitet og ytterligere forbedring av brukeropplevelsen. Vårt produktboard er en del av vårt dette.

Vi lanserer nå et produktboard der du som bruker kan være med å gjøre SmartDok enda bedre!

I SmartDok er vi opptatt av å høre på hva brukerne våre mener om produktet vårt, og ikke minst oppfordre våre bruker til å komme med produktinnspill. Vi har i den sammenheng opprettet et Trello-board der brukere kan være med å utvikle produktet.

Besøk vårt produktboard!

Hva inneholder Trello-boardet?

Innspill / ønske om funksjonalitet
Her kan du som bruker komme med innspill og ønske om ny funksjonalitet i SmartDok. Her kan en også stemme på andre sine forslag, slik at vårt produktutviklingsteam vil få et bilde over hvilke innspill som har mest betydning for flest mulig brukere.

Avstemming på innkomne forslag
Etter at forslagene ruller inn vil vi i SmartDok plukke ut populære forslag og legge de frem slik at dere kan stemme på hvilke vi skal utvikle først.

Utvikling som pågår nå
Dette er en oversikt over hvilke funksjoner det for tiden jobbes med å implementere.

Nytt i kvartalet
Det finnes egne rubrikker for hvert kvartal som viser en oversikt over nyheter lansert de siste kvartalene.

Kontinuerlig utvikling

Vi har stort fokus på videreutvikling av produktet vårt, både med tanke på funksjonalitet og ytterligere forbedring av brukeropplevelsen. All vår utvikling foregår etter smidige prinsipper, både når det gjelder planlegging, design og programvareutvikling.

 

Besøk vårt produktboard!

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av over 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo