SmartDok gjør hverdagen enklere for dere i administrasjonen

Via prosjektets dashbord får du en enkel oversikt over budsjett og fakturering

Har du savnet å ha en enkel oversikt over prosjektets økonomi? Endelig lanserer vi muligheten til å få nettopp det, en oversikt over prosjektets økonomi. Det er et enkelt analyseverktøy som oppsummerer lønnsomheten til dine prosjekter og gir deg muligheten til å analysere og evaluere.

Prosjektøkonomien presenteres i hvert prosjektsdashbord og gir deg oversikt over interne kostnader, inntekter og kontraktssum. Dette vises i to ulike sektordiagrammer, ett for å se status på budsjettet og ett for å se hvor mange prosent av fakturerte og ufakturerte fakturaer prosjektet har.

Status på hvordan vi ligger an i fakturering per prosjekt

Hvor mye du har fakturert i forhold til hvor mye du har opparbeidet, men ennå ikke fakturert, inkludert leverandørfakturaer.

Status på hvordan vi ligger an i fakturering per prosjekt

Hvor mye du har fakturert i forhold til hvor mye du har opparbeidet, men ennå ikke fakturert, inkludert leverandørfakturaer.

Status på hvordan vi ligger an mot budsjett per prosjekt

En enkel oversikt over hvordan du ligger an med fakturering, om du har fått riktig betalt og gir verdifull innsikt i hvordan du bør regne for fremtidige prosjekter.

Status på hvordan vi ligger an mot budsjett per prosjekt

En enkel oversikt over hvordan du ligger an med fakturering, om du har fått riktig betalt og gir verdifull innsikt i hvordan du bør regne for fremtidige prosjekter.

Sorter etter ønske

For en enklere oversikt over faktureringen kan du også filtrere hvilken kilde du ønsker skal telles med. Du kan for eksempel sortere etter «Velg kilde (timepris)» hvor du kan velge mellom prosjekt, lønnsart og aktivitet. Da kan du også sortere etter «Velg kilde (maskinens timepris)» med valgt prosjekt og maskin.

Aktiver funksjonen:

 • Gå til det nåværende prosjektets detaljer og fyll ut det nye feltet «Budsjett«
 • Klikk på dashboard-fanen og så i nedre høyre hjørne finner du knappen «+Legg til widget» – «Budsjett – status» – «Legg til«.
 • Nå vil du se diagrammet i dashbordet ditt og her kan du sortere ved å klikke i nedre venstre hjørne på «Valg«.

Prosjektøkonomi oversikten som vist på bildene tilbyr flere klare fordeler

 • Diagrammene: Diagrammene gir en øyeblikkelig visuell forståelse av økonomisk status for prosjekter. Dette kan være lettere å tolke i forhold til tradisjonelle tabeller eller rapporter.
 • Real-time data: Diagrammene antyder en form for real-time oppdatering av data. Dette hjelper med å gi oppdaterte økonomiske statusrapporter som kan brukes for umiddelbare beslutninger.
 • Prosentvis oversikt: Å ha prosentvise oversikter gjør det enkelt å forstå hvor stor del av budsjettet som er fakturert ift hva som gjenstår.
 • Detaljnivå: Ved å bryte ned tallene i fakturerte og ikke-fakturerte summer, gir det ledere og prosjektmedarbeidere klar innsikt i økonomisk fremdrift og forpliktelser. Ved å holde musepekeren over tallene får man utvidet informasjon.
 • Budsjettkontroll: Med denne oversikten kan brukere raskt vurdere om prosjektet er innenfor budsjett, over budsjett, eller under budsjett, noe som er kritisk for effektiv økonomistyring.
 • Effektiv rapportering: Denne typen visualisering gjør rapportering til ledelsen og kunder mer effektiv. Informasjon kan lett inkluderes i presentasjoner eller deles i digitale formater.
 • Oversikt: Oversikten gir et godt utgangspunkt for videre arbeid, som for eksempel å identifisere hvorfor visse deler av budsjettet ikke er fakturert og iverksette tiltak for å adressere disse områdene.
 • Tilgjengelighet: Denne oversikten kan aktiveres på alle prosjekt dashboard via widget knappen nede i høyre hjørne. Husk at du kan selv velge plassering på widgeten ved å dra og flytte med rundt.
 • Valg: Under valg knappen kan man sette opp og bestemme hvilke tall som skal være grunnlaget for data.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere