BRUK AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT)

BRUK AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT)

Kartlegging, forebygging og forbedring

Har din bedrift en godkjent BHT som hjelper deg på vei i HMS-arbeidet? De fleste firma som benytter SmartDok HMS Pro er i bransjer som er lovpålagt å ha en avtale med en BHT.

Bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten

Kartlegging, forebygging og forbedring

Har din bedrift en godkjent BHT som hjelper deg på vei i HMS-arbeidet? De fleste firma som benytter SmartDok HMS Pro er i bransjer som er lovpålagt å ha en avtale med en BHT.

Bedriftshelsetjenesten

HVEM ER LOVPÅLAGT Å HA EN AVTALE MED BHT?

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §13-1, “Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten”, er det oversikt over hvilke virksomheter som må ha avtale med en godkjent BHT. Dette er delt inn etter næringskode.

§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.
Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hvordan vet du om du er underlagt denne forskriften?

Disse bransjene skal være tilknyttet bedriftshelsetjenesten.
Ser du din næringskode i listen? Da må du ha en bedriftshelsetjeneste.
Hvor finner du kodene?
Næringskodene finner du for eksempel på Proff’s nettsider. Søk på bedriften din og du vil finne næringskoden under NACE-Bransje.
Les mer om SHA på arbeidstilsynets sider

HVA KAN SMARTDOK OG BHT GJØRE?

Customer Success og HMS-rådgiver i SmartDok kan bistå med tips til deg som arbeidsgiver, gjerne sammen med din BHT, for best mulig bruk av HMS Pro i det daglige HMS arbeidet. Godt HMS arbeid gir færre ulykker.

Hva kan BHT hjelpe deg med?

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte, men BHT kan hjelpe med kartlegging og arbeid med forebygging og forbedringer. Du må lage en kontrakt med en BHT og spesifisere hvilke forpliktelser BHT og dere som bedrift har. I tillegg til å utarbeide en felles handlingsplan for det kommende året.

BHT skal anbefale forbedringer i henhold til gjeldende lovverk som internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven med forskrifter.

Det kan være svært nyttig å involverer BHT når det skal gjøres fysiske eller organisatoriske endringer i bedriften.

Som arbeidsgiver kan du be om hjelp med

• Det systematiske HMS-arbeidet
• Arbeidsmedisin/arbeidshelse
• Ergonomiske forhold
• Yrkeshygiene
• Organisatoriske forhold
• Psykososiale forhold

Mer informasjon om bedriftshelsetjenesten

Arbeidstilsynet om bedriftshelsetjenesten
Litt kortere om hva bedriftshelsetjenesten kan hjelpe arbeidsgiver med
• For å finne godkjente bedriftshelsetjenester i ditt område kan du klikke her

Selvstendig næringsdrivende er ikke lovpålagt å ha avtale med en BHT.

Be om demo på SmartDok sin HMS/KS-løsning