KVALITETSAVVIK

KVALITETSAVVIK

Opplever du avvik i leveranse eller utførelse?

SmartDok gjør avvikshåndtering i bedriften mye enklere

Jeg ønsker pris og demo på HMS Pro
bildefunksjon SmartDok
bildefunksjon SmartDok

Opplever du avvik i leveranse eller utførelse?

SmartDok gjør avvikshåndtering i bedriften mye enklere

Jeg ønsker pris og demo på HMS Pro
bildefunksjon SmartDok
Bildefunksjon i SmartDok appen

Et rapporteringssystem vil bidra til å avdekke områder som har forbedringspotensial og lette prioriteringer for tiltak. Det er oftest opp til linjeledelsen å planlegge tiltak og gjennomføre prioriteringer. Ved at alle i virksomheten er med på å rapportere, så har en muligheten til å etablere statistikk, dokumentasjon og konstatere fakta. På den måten kan det viktige HMS-arbeidet styres i ønsket retning, og etter målsetting.

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo