RAPPORT OM UØNSKEDE HENDELSER (RUH)

RAPPORT OM UØNSKEDE HENDELSER (RUH)

Alltid tilgjengelig når hendelser oppstår

En innsendt RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt

Jeg ønsker pris og demo på HMS Pro

Alltid tilgjengelig når hendelser oppstår

En innsendt RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt

Jeg ønsker pris og demo på HMS Pro
Legge til bilder og lokasjon for hendelsen, samt vedlegge filer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo