SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

Ivareta arbeidernes sikkerhet

Systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer

Jeg ønsker pris og demo på HMS Pro
Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA
Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA

Ivareta arbeidernes sikkerhet

Systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer

Jeg ønsker pris og demo på HMS Pro
Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo