SAMFUNNSANSVAR

SAMFUNNSANSVAR

Vi tar samfunnsansvaret på alvor

Vårt produkt reduserer våre kunders karbonavtrykk.

Samfunnsansvar
Samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvaret på alvor

Vårt produkt reduserer våre kunders karbonavtrykk.

Samfunnsansvar

EFFEKTIVISER OG DIGITALISER

Digitalisering av arbeidsplassen blir viktigere og viktigere. Papirbaserte løsninger tar både lenger tid, koster mer og er mindre gunstig for miljøet. I dag bruker 2500 bygge- og anleggsbedrifter vår løsning for elektronisk datafangst, som reduserer antall utskrifter, kopiering, og ikke minst tidsbruk på manuelle registreringer. I dag erstatter vi sjekklister, timelister, avvikrapportering, faktura og mange andre deler av driften med digitale løsninger.

Vi i SmartDok er stolte over å kunne levere en løsning som er med å redusere CO2-avtrykket. La oss gjøre din datafangst skybasert!

MINDRE PAPIR – MINDRE BORTKASTET KJØRING

Digitale løsninger som SmartDok reduserer ikke bare behovet for papir, de minsker også nødvendigheten av fysiske leveranser. Dette kan igjen være med på å redusere CO2-utslipp knyttet til frakt og forsendelser.
Du trenger ikke bruke energi på å fysisk levere inn timelister, avviksrapporter eller annen datafangst, som er gjort ute på prosjektet. Ikke trenger du heller lengre å sende faktura eller lønnsoppgaver i posten. Du sparer dermed miljøet for unødvendig bruk av drivstoff og papirbruk.
0
CO2 i atmosfæren apr 2022 – ppm
0
Norges klimagassutslipp i 2021
Datafangsten til våre kunder opererer i dag på Microsoft Azure Cloud datasenter. Microsoft har et sterkt fokus på miljø og alle deres datasentre skal være driftet 100% av fornybar energi innen 2025, og innen 2030 være karbonnegative. Til intern kommunikasjon og dokumentlagring bruker vi i dag Google G-suite, som i dag driftes 100% av fornybar energi.
Vi har et mål om at alle våre leverandører av digitale tjenester skal være klimanøytrale innen 2025.
Les mer om klimanøytralitet på FNs Climate Neutral Now webside.
Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

SmartDok bidrar til det grønne skiftet

Vi er blitt Miljøfyrtårn!

Les vår årlige klima- og miljørapport her og her.

Miljøfyrtårn

SmartDok bidrar til det grønne skiftet

Vi er blitt Miljøfyrtårn!

Les vår årlige klima- og miljørapport her og her.

SKYBASERTE LØSNINGER

Kravene til energiforbruk for dataprosessering øker stadig og vi i SmartDok satser på grønn IT og energisparing med løsninger som hjelper bygge- og anleggsnæringen med å forbedre effektivitet og redusere bruken av papir.
Vår tjeneste opererer på servere som er nettbaserte, det reduserer for det første antallet fysiske servere, som igjen reduserer behovet for elektrisitet og avkjøling.

SPONSING

Omtanke, og det å gi tilbake til samfunnet, er viktig for oss i SmartDok. Vi har i alle år samarbeidet med lokale idrettslag, unge talenter, kultur-arrangementer og foreninger. Hvert år bidrar vi med betydelige midler til disse formålene slik at barn og unge skal få en bedre hverdag og for noen oppfylle sine drømmer.

Vi er opptatt av å bidra til gode tiltak i ditt nærmiljø. Vi kan ikke hjelpe alle, men vil veldig gjerne høre fra deg. Besøk vår sponsorside her!

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.