SPONSOR

SPONSOR

Søk om sponsormidler

Vi er opptatt av å bidra til gode tiltak i ditt nærmiljø. SmartDok inngår hvert år samarbeidsavtaler med lag og foreninger.

Har du et godt formål som trenger støtte?

Søk om sponsormidler
Søk om sponsormidler

Søk om sponsormidler

Vi er opptatt av å bidra til gode tiltak i ditt nærmiljø. SmartDok inngår hvert år samarbeidsavtaler med lag og foreninger.

Har du et godt formål som trenger støtte?

Søk om sponsormidler
Vi kan ikke hjelpe alle, men vil veldig gjerne høre fra deg. Fortell oss litt om hva dere gjør og hvordan dere vil bruke sponsormidlene, så kan det hende at nettopp din klubb eller forening får støtte.
En gang i året deler vi ut støtte til klubber og foreninger som gjør noe nyttig for samfunnet. Du kan søke om inntil 20.000 kroner, og alle er velkommen til å søke!
Vi sponser ikke politiske eller religiøse organisasjoner.
Søknadsfrist: 30. november