Kontroll på timene

DIGITAL TIMELISTE

Jeg ønsker å prøve SmartDok
Kontroll på timene - be om demo
0
Timer registrert i SmartDok
0
Bedrifter registrer timene sine i SmartDok

SmartDok gjør timeregistrering og godkjenning av timelister enkelt!

SmartDok er en løsning laget for bygg- og anleggsbransjen.
  • Timeregistrering gjøres enkelt via mobilen

  • Timekonto – Smart løsning for å samle og bruke arbeidstimer

  • Timeregistreringsforslag

  • Maskintimer og tilgjengelighetstid

  • Flernivå godkjenning av timer

  • Perioderegistrering og registreringspåminnelse

  • Signatur fra oppdragsgiver i app

  • Integrasjon med de fleste økonomi- og lønnssystemer

Jeg ønsker å prøve SmartDok

HVORFOR ER SMARTDOK BEST EGNET TIL TIMEFØRING?

Kontakt oss for demo og pris
VIDEO OM SMARTDOK TIMEREGISTRERING