HVA ER SHA?

Hva er SHA?
Hva er en SHA-plan?

SHA er forankret i Byggherreforskriften der det beskrives hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Fokuset er både på prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.