Elektronisk mannskapsliste med Geofence

Fleksibel innloggingsløsning for app og fysisk boks i henhold til byggherreforskriften.

0
innregistreringer i uken
0
innregistreringer i uken

Er du i gang med et prosjekt og trenger en digital mannskapsliste?

  • Brukervennlig løsning – Registrer deg enkelt inn og ut med vår app eller robuste kortleser.
  • Lag et digitalt gjerde med vår smarte Geofence-løsning.
  • Passer like godt på små som store prosjekter
  • Besøk og underentreprenør kan enkelt logge seg inn og ut.

Oversikt over hvem som er på prosjektet

  • Dekker alle lovkrav i Byggherreforskriftens § 15.
  • Speiler inn- og utregistrering i HMSREG.
  • Gode rapportmuligheter: Oversikt over innsjekking og utsjekking for firma, personell, kortnummer og varighet.
  • Hente ut oppsamlingsliste slik at en enkelt kan gjøre rede for hvem som er sjekket inn på prosjektet.

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

– Det er ekstremt viktig for oss å ha oversikt over hvem som er inne på arbeidsområdet til enhver tid. Det er faktisk en viktig del av HMS-arbeidet!

Morten Braathen, DVS Entreprenør

– Vi bruker SmartDok for elektronisk mannskapsregistrering hos alle våre entreprenører: Harstadbygg Entreprenør, Kai & Anlegg Entreprenør og Sortland Entreprenør. Vi føler at løsningen fungerer etter hensikten og dekker våre behov.

Katja Olsen

Fortsatt ikke overbevist?
Sjekk disse argumentene:

Mulighet for sømløs tilknytning av ansatte til deres HMS-kort gjennom integrasjon med Arbeidstilsynets register.

Automatisk påminnelse om innsjekking og utsjekking på prosjektet, basert på GPS-posisjon og forhåndsdefinerte digitale gjerder rundt anleggsområdet.

Tilpassbart eksternt innsyn for byggherre, Arbeidstilsynet og andre relevante parter. Valgfri visning av detaljerte klokkeslett eller kun generell inn- og utloggingsstatus.

Last ned SmartDok Byggekortleser-plakat (norsk, engelsk og polsk) samt for Geofence. Merk: appen kan brukes på flere prosjekter selv med kun én kortleser.

For underentreprenører. Enkel deling av prosjektkode.

Brukere kan selv oppdatere sin HMS-kort informasjon.

Registreringer utført i SmartDok via App, UE-app eller Byggekortleser sendes til HMSREG for blant annet systematisk og risikobasert oppfølging og kontroll av leverandører gjennom integrasjon mot blant annet Enhetsregisteret, HMS-kort/byggekort.no og StartBANK.

Vi ønsker å gjøre brukere av Geofence klar over en del begrensninger i teknologien som kan medføre unøyaktighet.

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.