MASKIN- OG SERVICEOVERSIKT

MASKIN- OG SERVICEOVERSIKT

Full kontroll på maskinparken

Få oversikt over dine anleggsmidler, drivstofforbruk og service

Full kontroll på maskinparken

Få oversikt over dine anleggsmidler, drivstofforbruk og service

  • Gir bedre oversikt og kontroll over maskinparken
  • Dokumentér tilgjengelighetstid. Oppfyll kravene fra arbeidstilsynet
  • Få varsling ved periodisk vedlikehold, periodisk kjøretøykontroll og feil/mangler 
  • Registrere maskintimer på konkret maskin og hvert enkelt prosjekt gir deg en fullstendig kontroll
  • Knytt skjema, sjekklister, kontrollskjema mot maskinene.
  • Kobler maskin mot dokumenter
Larsen Maskin
Larsen Maskin

Lag dine egne sjekklister

Med vårt system kan du drive aktiv forebygging av maskinparken.

Larsen Maskin

Lag dine egne sjekklister

Med vårt system kan du drive aktiv forebygging av maskinparken.

Tid for periodisk kontroll?

Dokumentsenter

Har du mange maskiner i bedriften er det kanskje ønskelig å ha alle driftsmanualer, sertifikater, lisenser lignende tilknyttet hver maskin samlet på en plass?

Dokumentsenteret gjør det mulig for deg å koble disse dokumentene til maskinene i bedriften, slik at alle som bruker maskinen har kjapp tilgang til dokumentene.

Full oversikt over anleggsmidler gir økonomisk gevinst

Manglende innrapporteringer på slitasje på anleggsmaskiner fører til unødvendig nedetid og tapt inntekt. Med SmartDok får du enkelt oversikt over hele maskinparken. Før opp drivstoff-forbruk, maskintimer og kilometerstand. Registrer merknader og feilmeldinger. Motta varsler når det er tid for periodisk vedlikehold og få status på service.

Unngå sure ekstrautgifter samtidig som du øker driftstiden på maskinene.

Tenk deg å kunne redusere maskinskader ved hjelp av god dokumentert oppfølging, som igjen vil føre til store besparelser, og ikke minst enklere reklamasjoner mot maskin-leverandører. Maskinmodulen er som alt annet i SmartDok – lett å ta i bruk, lett å bli glad i.

Tilgjengelighetstid i SmartDok
Arbeidsgiver har ansvar for at sjåførene registrerer arbeidstid. Registreringen må inneholde start og sluttidspunkt for hver arbeidsdag, pauser, tilgjengelighetstid og overtid. Utskrift fra fartsskriver er ikke nok. Med SmartDok på laget har du alt på G.

Bjørn har kontroll på maskinparken

– Vi følger opp maskinene våre og mottar feilmeldinger på kjøretøy i appen
Bjørn Kallekleiv – Grunnarbeid Vest

Bjørn Kallekleiv
Bjørn Kallekleiv

Bjørn har kontroll på maskinparken

– Vi følger opp maskinene våre og mottar feilmeldinger på kjøretøy i appen
Bjørn Kallekleiv – Grunnarbeid Vest

Bjørn Kallekleiv

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

Larsen Maskin - Skiltlogg - SmartDok
Forebygg feil med SmartDok

Les mer

Full oversikt over maskinene i SmartDok
Med den nye maskintimerapporten får du bedre oversikt

Les mer

Varbergs Grävteknik dumper
Betydelig ekspansjon – men ikke i administrasjonen

Les mer

Pukkverk i Førde
Fra gårdstun-drift til over 50 ansatte

Les mer

Tilgjengelighetstid i Smartdok
Tilgjengelighetstid i SmartDok – maskin- og servicemodulen

Les mer

Grunnarbeid Vest i Bergen
Lykkes stort med digital dokumentasjon

Les mer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.