Full oversikt over maskinparken

MASKIN- OG SERVICEOVERSIKT

Be om demo og pris
Full oversikt over maskinparken - be om demo

Få oversikt over dine anleggsmidler, drivstofforbruk og service

Skaff deg en bedre oversikt og kontroll over egen maskinpark
  • Skaff deg en bedre oversikt og kontroll over egen maskinpark

  • Dokumenter tilgjengelighetstid. Oppfyll kravene fra arbeidstilsynet

  • Motta varsling ved periodisk vedlikehold, periodisk kjøretøykontroll og feil/mangler (for eksempel EU-kontroller eller årlige kontroller)

  • Registrere maskintimer på konkret maskin og hvert enkelt prosjekt gir deg en fullstendig kontroll

  • Gir deg god dokumentasjon på feilmeldinger, merknader og drivstoff-forbruk
  • Knytt skjema, sjekklister, kontrollskjema mot maskinene. Forutsetter at du har HMS-modulen
Be om demo og pris
Se video om maskinmodulen