PAPIR BLIR OVERFLØDIG

Hensikten er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene
FNs bærekraftmål
0
Antall bedrifter som i dag har digitalisert driften med SmartDok?
0
Hvor mange sender inn sine timelister digitalt med SmartDok?

GRØNN IT

dokumentasjon på mobil på byggeplass

Datafangsten til våre kunder opererer i dag på Microsoft Azure Cloud datasenter. Microsoft har et sterkt fokus på miljø og alle deres datasentre skal være driftet 100% av fornybar energi innen 2025, og innen 2030 være karbonnegative. Til intern kommunikasjon og dokumentlagring bruker vi i dag Google G-suite, som i dag driftes 100% av fornybar energi.

Vi har et mål om at alle våre leverandører av digitale tjenester skal være klimanøytrale innen 2025. Les mer om klimanøytralitet på FNs Climate Neutral Now webside.

Les mer om Microsoft Azure og klima
Les mer om Googles bruk av fornybar energi

SAMARBEID MED LAG OG FORENINGER

BUL Bossekop UL SmartDok
BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK