Null svinn med Smartdok

VAREFORBRUK OG MASSETRANSPORT

Be om demo og pris
Null svinn med SmartDok - Be om demo

Bruk mobilen til å registrere vareforbruk eller massetransport!

Med denne modulen får du kontroll på materialforbruk og massetransport

Hvorfor bruke SmartDok til registrering av transport, masser og lagerbeholdning?

  • Modulen er brukervennlig, og en får knyttet absolutt alle varer til hvert enkelt prosjekt

  • Du kan enkelt tilpasse transportlisten til dine behov. Tilpasning er en av mange styrker til SmartDok kontra sine konkurrenter

  • I SmartDok får du tre opsjoner i en; forbruk – produksjon – massetransport

  • Du vil få tilgang til gode og informative rapporter som hjelper til med et mer korrekt fakturagrunnlag

  • Som bruker av SmartDok får du en oversikt over alle varer, hvor en kan legge inn priser, samt en enkel redigeringsmulighet

Be om demo og pris
Se video om modulen