VAREFORBRUK OG MASSETRANSPORT

VAREFORBRUK OG MASSETRANSPORT

Full kontroll på forbruket

Bruk mobilen til å registrere transportliste, vareforbruk og massetransport!

Vareforbruk og massetransport
Vareforbruk og massetransport

Full kontroll på forbruket

Bruk mobilen til å registrere vareforbruk eller massetransport!

Vareforbruk og massetransport

Hvorfor bruke SmartDok til registrering av transportliste, masser og lagerbeholdning?

  • Modulen er brukervennlig, og en får knyttet absolutt alle varer til hvert enkelt prosjekt
  • Du kan enkelt tilpasse transportlisten til dine behov. Tilpasning er en av mange styrker til SmartDok kontra sine konkurrenter
  • I SmartDok får du tre opsjoner i en; forbruk – produksjon – massetransport
  • Du vil få tilgang til gode og informative rapporter som hjelper til med et mer korrekt fakturagrunnlag
  • Som bruker av SmartDok får du en oversikt over alle varer, hvor en kan legge inn priser, samt en enkel redigeringsmulighet
  • Den mest brukervennlige måten å registrere transportliste på
SmartDok massetransport app
SmartDok massetransport app

Driver du med massetransport?

Her er noen gode tips til hvordan du kan få bedre kontroll, mer lønnsomhet og mindre svinn.

SmartDok massetransport app

Driver du med massetransport?

Her er noen gode tips til hvordan du kan få bedre kontroll, mer lønnsomhet og mindre svinn

Har du kjørt et lass med grus, levert materialer, produsert pukk?

Nå kan du registrere dette via vår vare- og massetransportmodul i SmartDok

SmartDok hjelper til med å holde kontroll over transport, masser og lagerbeholdning. Registrer forbruk av varer/materiell mot prosjekt, registrer hva du har produsert på et prosjekt, eller registrer massetransport/lasslister.

Her finnes en mengde forbruksrapporter å hente ut slik at dere har full oversikt over hva som er produsert og hva som er forbruk pr. prosjekt. Få også oversikt over hvem som har fått hva, ferdig summert, klart til fakturering!

Enklere og mer effektiv fakturering
Et korrekt utarbeidet fakturagrunnlag første gangen sparer entreprenører for mye tid og penger. Da slipper man at små forglemmelser blir til store tap og unødvendige diskusjoner med kunder og underleverandører. Arbeidet med å fremskaffe grunnlaget må være enkelt, oversiktlig og effektivt. SmartDok sitt Fakturagrunnlag er det du trenger!

Kristine har kontroll på transporten

– Transportlister fungerer veldig bra, vi har fått veldig god oversikt over transporten etter at vi begynte å bruke SmartDok.
Kristine Hafstad i Magne Hafstad AS

Kristine har kontroll på transporten

– Transportlister fungerer veldig bra, vi har fått veldig god oversikt over transporten etter at vi begynte å bruke SmartDok.
Kristine Hafstad i Magne Hafstad AS

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

SmartDok vareforbruk
Driver du med massetransport og ønsker kontroll?

Les mer

maskinfører Tobias Sunde
Så enkelt at det er vanskelig å gjøre feil

Les mer

Mardahl Maskin AS sparer flere årsverk etter å ha tatt i bruk SmartDok!
Stålkontroll på vareforbruket

Les mer

CSP SmartDok
Korrekt fakturagrunnlag med varemodulen

Les mer

Bjørn Løkse
Hvordan lykkes Løkse Maskin i en tid med store dokumentasjonskrav?

Les mer

Tok kontroll på dokumentasjonen
Med kontroll på dokumentasjonen

Les mer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.