HMS SYSTEM

Den smarteste måten å holde oversikt, registrere avvik,
overholde og følge kravene innenfor HMS.

Ditt smarte HMS-system

HMS Pro
 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Fotodokumentasjon
 • RUH – Rapport om Uønskede Hendelser
 • SJA – Sikker Jobb Analyse
 • Kvalitetsavvik
 • HMS-håndbok
 • Malbibliotek
 • Forbedringsforslag og positiv tilbakemelding

Din enkle HMS-løsning

HMS Standard
 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Fotodokumentasjon

Din enkle HMS-løsning

HMS Standard
 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Fotodokumentasjon

ULYKKER OG NESTENULYKKER SKYLDES OFTE SAMME TYPER RISIKOADFERD

KONTAKT OSS FOR DEMO OG PRIS PÅ HMS PRO
KONTAKT OSS FOR DEMO OG PRIS PÅ HMS STANDARD
0
Dødelige arbeidsulykker i bygg- og anlegg Norge 2020
0
Rapporterte arbeidsulykker i Norge 2019 – Bygg og anlegg

I bygg- og anleggsbransjen i Norge, så stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvordan HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Her vil man med SmartDok ha de beste løsningene for det viktige HMS-arbeidet i virksomheten og for rapportering 

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygg- og anleggsbransjen