HMS-SYSTEM

HMS-SYSTEM

Et komplett HMS-system i én app

Den smarteste måten å holde oversikt, registrere avvik, overholde og følge kravene innenfor HMS.

Kontakt oss for demo og pris
HMS/KS i SmartDok
HMS/KS i SmartDok

Et komplett HMS-system i én app

Den smarteste måten å holde oversikt, registrere avvik, overholde og følge kravene innenfor HMS.

Kontakt oss for demo og pris
HMS/KS i SmartDok

HMS Pro

 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Bildedokumentasjon
 • RUH – Rapport om Uønskede Hendelser
 • SJA – Sikker Jobb Analyse
 • Kvalitetsavvik
 • HMS-håndbok
 • Malbibliotek
 • Forbedringsforslag og positiv tilbakemelding
Les mer

HMS Standard

 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Bildedokumentasjon
 • RUH – Rapport om Uønskede Hendelser
 • SJA – Sikker Jobb Analyse
 • Kvalitetsavvik
 • HMS-håndbok
 • Malbibliotek
 • Forbedringsforslag og positiv tilbakemelding
 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Bildedokumentasjon
Les mer

For alle firma gjelder Internkontrollforskriften som stiller krav til den jobben som må gjøres for å ivareta nettopp Helse, Miljø og Sikkerhet.

Internkontrollforskriften er kort for “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten”

Les mer

Det er ulike kvalifikasjoner og krav som skal oppfylles for at du som foretak skal bli sentralt godkjent. Her får du en oversikt over hvilke tiltak som er nødvendig.

Les mer

For å ivareta de ansattes sikkerhet, forebygge ulykker og nestenulykker er det svært nyttig å ha et godt rapporteringssystem for uønskede hendelser/avvik.

Les mer

Hvordan bli Miljøfyrtårn-, ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert?

Les mer

Hva er farene arbeidstakere og personer i omgivelsene kan utsettes for når ditt firma utfører en jobb?

Les mer

Sikker Jobb Analyse er en systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner.

Les mer

SHA er forankret i Byggherreforskriften der det beskrives hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Les mer

Har din bedrift en godkjent BHT som hjelper deg på vei i HMS-arbeidet? De fleste firma som benytter SmartDok HMS Pro er i bransjer som er lovpålagt å ha en avtale med en BHT.

Les mer

Da nestenulykker skjer hyppigere enn ulykker, er det mulig å avdekke årsaksfaktorer tidligere, og på den måten forebygge ulykker før de skjer.

For virksomheter som ønsker å fokusere på det viktige HMS-arbeidet, er systemer for rapportering viktige verktøy.

Les mer

Internkontroll er systematisk arbeid med HMS.

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeid som utføres er så trygt og sikkert som mulig slik at det ikke går ut over liv, helse og ytre miljø.

Les mer

HMS-systemet alle får til

Nå er det slutt på tunge HMS-systemer som ikke motiverer til bruk. Vi har laget systemet du garantert mestrer. Alt via app og web!

Les mer
Verdens beste HMS-system
Verdens beste HMS-system

HMS-systemet alle får til

Nå er det slutt på tunge HMS-systemer som ikke motiverer til bruk. Vi har laget systemet du garantert mestrer. Alt via app og web!

Les mer
Verdens beste HMS-system
Drukner du i permer og papir?
Drukner du i permer og papir?

Drukner du i permer og papir?

Ikke la HMS-permene ta livsgnisten fra deg. Send papirene til skyen med bransjens mest brukervennlige HMS-system!

Les mer
Drukner du i permer og papir?

Drukner du i permer og papir?

Ikke la HMS-permene ta livsgnisten fra deg. Send papirene til skyen med bransjens mest brukervennlige HMS-system!

Les mer

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

HMS Pro
8 gode grunner til hvorfor du bør bruke SmartDok i ditt HMS-arbeid

Les mer

SmartDok HMS
Nå kan du få HMS-systemet i din mobil

Les mer

Bygg + SmartDok + app + HMS
En HMS-håndbok som er lett å bruke

Les mer

HMS system vi app redder sommerferien
Drømmer du om et brukervennlig HMS-system?

Les mer

Per Tore og gravemaskiner
Hvordan bli Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert?

Les mer

Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.
Hvordan gjøre din bedrift til en HMS-vinner?

Les mer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo