Et komplett HMS/KS-system i én app

SmartDoks gir deg full oversikt over HMS/KS, oppfyller kravene, reduserer risiko, dokumenterer bærekraft og forenkler sertifiseringsprosesser.

0
Innsendte bilder i SmartDok pr uke
0
Innsendte bilder i SmartDok pr uke

HMS-systemet fra SmartDok på
under 30 sekunder

Hvordan vil dette hjelpe deg?

 • Trygt arbeidsmiljø – sikkerhet – forhindre ulykker
 • Økt inntjening
 • Bygge ledelsessystem for miljø/dokumentere bærekraft
 • Forenkler sertifiseringsprosesser
 • God bruk av systemet gir deg fortrinn i anbudsrunder
 • Forenkler oppfølging av krav for sentral godkjenning
 • Få god flyt i lovpålagt internkontroll
 • Oppfyller kravene fra byggherre

HMS/KS-systemet som er superlett å bruke

 • Enkelt å registrere hendelser og avvik
 • HMS-håndboka er et brukervennlig oppslagsverk
 • Lett å dokumentere utført arbeid med bilder
 • Fleksibel skjemabygger for skjema og sjekklister
 • Lett å bruke for alle roller i bedriften

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Karianne Eriksen i Viggo Eriksen AS.
– Bruken av SmartDok har vært essensiell; den har sentralisert all vår dokumentasjon og tilbyr en helhetlig oversikt over bedriftens drift og våre rutiner.
Bjørn Løkse
– Vi lever i en «kravstor dokumentasjonstid», og uten systemer som SmartDok kan det være vanskelig å oppfylle alle kravene, sier Bjørn.

Fortsatt ikke overbevist?
Her er flere grunner til å ta i bruk vårt system:

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og at foretaket har betalt skatter og avgifter. SmartDok er et godt verktøy for hjelp til å oppfylle kravene som stilles.

Les mer

En kontinuerlig prosess som er lovpålagt for alle bedrifter. Viktig for å hindre at arbeidstakere og andre personer i omgivelsene kommer til skade. Målet med risikovurdering er å identifisere farene ved en jobb, vurdere hvor sannsynlig det er at de vil skje, og hvor alvorlige konsekvensene kan bli.

Les mer

Et viktig dokument som beskriver hvordan risikoene knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas i et bygge- eller anleggsprosjekt. SHA-planen skal utarbeides av byggherren og er unik for hvert prosjekt. SHA-planen skal være et levende dokument som oppdateres fortløpende etter hvert som prosjektet skrider frem.

Les mer

Viktig for alle bedrifter – uansett bransje! Internkontroll hjelper bedrifter med å identifisere og håndtere risiko, og å sikre at de overholder gjeldende lover og forskrifter. Kan også bidra til å forbedre bedriftens effektivitet og lønnsomhet. Ifølge Arbeidstilsynet er det viktig at internkontrollen er systematisk og tilpasset bedriftens risikoforhold og type arbeid. Den skal også være godt dokumentert og lett tilgjengelig slik at alle ansatte kan medvirke.

Les mer

Systematisk HMS-arbeid er viktig for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø. Det innebærer å kartlegge farer og ulemper i arbeidsmiljøet, vurdere risikoen for ulykker og helseproblemer, og iverksette tiltak for å forebygge disse. Arbeidsgiveren skal også sørge for at arbeidstakerne får tilstrekkelig informasjon og opplæring om HMS, og at de involveres i HMS-arbeidet.

Les mer

Det er et fortrinn å ha gode ledelsessystemer for HMS/KS og bærekraft. SmartDok kan benyttes for å etablere ledelsessystemer som også kan Miljøfyrtårn eller ISO-sertifiseres.

Les mer

Mulig å be om lesebekreftelser på dokumenter i håndbøker for å dokumentere hvem som har lest og forstått viktig informasjon, nye rutiner, endringer m.m. Alle med rollene bas, prosjektadministrator og administrator kan be om lesebekreftelse fra andre brukere.

Les mer

Dette kan gi deg flere fordeler, inkludert forbedret organisering, økt effektivitet og forbedret samsvar. Et dokumentsenter kan gi et sentralisert sted for å lagre og administrere alle HMS/KS-relaterte dokumenter, noe som gjør det enklere å finne og få tilgang til informasjonen du trenger. Spar tid og forbedre effektiviteten, da ansatte ikke lenger trenger å søke gjennom flere mapper eller arkivskap for å finne dokumentene de trenger. I tillegg kan et dokumentsenter bidra til å sikre at alle HMS/KS-dokumenter er oppdaterte og i samsvar med de siste forskriftene. Dette kan bidra til å redusere risikoen for ulykker og skader, og det kan også bidra til å beskytte bedriften din mot juridisk ansvar.

SmartDok gir deg ekstra trygghet gjennom hyppige oppdateringer av HMS-håndboka.

Grundig dokumentasjon av arbeidet er avgjørende for å redusere reklamasjoner. Ved å dokumentere alt arbeid som utføres, inkludert materialer, metoder og eventuelle endringer, kan eventuelle feil eller mangler spores tilbake til kilden. Dette gjør det lettere å finne årsaken til problemet og rette det opp raskt, noe som kan spare tid og penger. Dokumentasjon gir også et bevis på hva som ble avtalt og utført, noe som kan være avgjørende i tilfelle tvister eller uenigheter.

Les mer om hvordan dette kan gjøres

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

Norges beste app for anleggsbransjen
Følg HMS-regelverket ved bruk av SmartDok
HMS/KS i SmartDok
Ditt lovpålagte HMS-system får du nå i mobilen
Bildedokumentasjon
Ett bilde sier mer enn
1000 ord!
Drømmer du om et brukervennlig HMS-system?
Per Tore og gravemaskiner
Hvordan bli Miljøfyrtårn,
ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert?
Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.
Hvordan gjøre din bedrift til en HMS-vinner?

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.