RESSURSPLANLEGGER

RESSURSPLANLEGGER

Planlegg ressursene bedre

SmartDok gir deg muligheten til å organisere ressursene på en enkel og genial måte

Planlegg ressursene bedre

SmartDok gir deg muligheten til å organisere ressursene på en enkel og genial måte

  • De ansatte kan enkelt se hvor de skal være framover via mobil eller PC
  • Motta enkel varsel på SMS eller e-post hvis man gjør endringer på planen
  • Enkelt se planlagt fravær i planleggeren
  • I ressursplanleggeren kan du planlegge og fordele ansatte, maskiner og eksterne ressurser på prosjektene
  • Legg til eksterne ressurser så du får et bedre helhetsbilde. Da kan du fordele og planlegge ressursene på en enkel måte
Niclas Persvik - Aktiv Veidrift

Planlegger aktivt med ressurs-
planleggeren

Det har blitt et av verktøyene vi bruker for å få plass planleggingen og oppfølgingen som prosjektene krever.

Niclas Persvik - Aktiv Veidrift
Niclas Persvik - Aktiv Veidrift

Planlegger aktivt med ressurs-
planleggeren

– Det har blitt et av verktøyene vi bruker for å få plass planleggingen og oppfølgingen som prosjektene krever

– Vi bruker ressursplanleggeren til å fordele de interne ressursene til prosjektene vi har opprettet i SmartDok. På bakgrunn av det vi planlegger, kan den enkelte ansatte gå inn i Appen, og se hvilke prosjekt han/hun skal jobbe med den kommende uken. Vi legger også inn ferie/avspasering.

Niclas Persvik, Aktiv Veidrift AS

Fordel interne ressurser til prosjektene

De enkelte ansatte kan gå inn i appen for å se hvilke prosjekt han/hun skal jobbe med.

Fordel interne ressurser til prosjektene

De enkelte ansatte kan gå inn i appen for å se hvilke prosjekt han/hun skal jobbe med.

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

For å lykkes med planleggingen og gjennomføringen av prosjektet har selskapet tatt i bruk ressursplanleggeren i SmartDok.
Aktiv Veidrift planlegger ressursene bedre med digitalt verktøy

Les mer

Papirrot
Timeregistrering – en evig hodepine?

Les mer

trafikkdirigering
V&T Entreprenør har effektivisert dokumentasjonen

Les mer

Ressursplanlegger i SmartDok
Ressursplanleggeren er kommet i ny versjon

Les mer

Niclas Persvik som er prosjektleder i selskapet
Aktiv Veidrift planlegger ressursene bedre med digitalt verktøy

Les mer

Data er for oss et virkemiddel til å gjøre de verktøyene vi har bedre
Er digitale systemer en del av løsningen når marginene presser på?

Les mer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.