RESSURSPLANLEGGER

RESSURSPLANLEGGER

Planlegg ressursene bedre

SmartDok gir deg muligheten til å organisere ressursene på en enkel og genial måte

Planlegg ressursene bedre

SmartDok gir deg muligheten til å organisere ressursene på en enkel og genial måte

  • De ansatte kan enkelt se hvor de skal være framover via mobil eller PC
  • Motta enkel varsel på SMS eller e-post hvis man gjør endringer på planen
  • Enkelt se planlagt fravær i planleggeren
  • I ressursplanleggeren kan du planlegge og fordele ansatte, maskiner og eksterne ressurser på prosjektene
  • Legg til eksterne ressurser så du får et bedre helhetsbilde. Da kan du fordele og planlegge ressursene på en enkel måte

Fordel interne ressurser til prosjektene

De enkelte ansatte kan gå inn i appen for å se hvilke prosjekt han/hun skal jobbe med.

Fordel interne ressurser til prosjektene

De enkelte ansatte kan gå inn i appen for å se hvilke prosjekt han/hun skal jobbe med.

– Vi bruker ressursplanleggeren til å fordele de interne ressursene til prosjektene vi har opprettet i SmartDok. På bakgrunn av det vi planlegger, kan den enkelte ansatte gå inn i Appen, og se hvilke prosjekt han/hun skal jobbe med den kommende uken. Vi legger også inn ferie/avspasering.

Niclas Persvik, Aktiv Veidrift AS

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

For å lykkes med planleggingen og gjennomføringen av prosjektet har selskapet tatt i bruk ressursplanleggeren i SmartDok.
Aktiv Veidrift planlegger ressursene bedre med digitalt verktøy

Les mer

Papirrot
Timeregistrering – en evig hodepine?

Les mer

trafikkdirigering
V&T Entreprenør har effektivisert dokumentasjonen

Les mer

Ressursplanlegger i SmartDok
Ressursplanleggeren er kommet i ny versjon

Les mer

tidsklemme Snorre
Er du i samme tidsklemma som daglig leder Snorre?

Les mer

Data er for oss et virkemiddel til å gjøre de verktøyene vi har bedre
Er digitale systemer en del av løsningen når marginene presser på?

Les mer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.500 små og store bygg- og anleggsbedrifter.