Bilde av en kontorstol som er tom. "Out of office"

Fravær er kostbart, hva kan gjøres for å holde dette i sjakk?

Ansattes fravær kan være kostbart for bedriften, både i form av tapt produktivitet og økte driftskostnader, f.eks gjennom innleie av vikarer. Her er 10 punkter som kan være til hjelp for å redusere ansattes fravær:

 1. Tilby fleksible arbeidsordninger:

  Ved å tilby muligheten for hjemmekontor dersom dette er mulig. På denne måten kan ansatte balansere jobb og privatliv på en bedre måte samt redusere behovet for fri til personlige avtaler eller familieansvar.

 2. Fokus på sikkerhet:

  Enkelte bransjer er mer utsatte for skader, og da er gode rutiner spesielt viktig. Digital dokumentasjon av rutiner vil gjøre det lettere å ha oppdaterte rutiner rundt bruk og vedlikehold, og med lesebekreftelse forsikrer du deg at alle ansatte har lest rutinen.

 3. Gi klare forventninger:

  Sørg for at ansatte forstår forventningene rundt oppmøte og fravær. Gi klare retningslinjer og prosedyrer som skisserer trinnene ansatte bør ta hvis de trenger å ta fri.

 4. Justeringer på arbeidsplassen:

  Vurder arbeidsplassen for å avdekke ergonomiske forhold, lysforhold, støynivå og innendørsklima. Se også etter eventuell misnøye knyttet til lukt eller gasser, som for eksempel fra printere eller annet utstyr. Gi arbeidstakerne mulighet for å bidra til arbeidsmiljøet!

 5. Kompetanseheving:

  Det er viktig at de ansatte opplever mestring i arbeidet sitt. For å lykkes med lavt sykefravær i bedriften bør du sørge for at arbeidstakerne til enhver tid har mulighet til å melde seg på kurs og andre kompetansehevende tiltak. Dette kan virke oppmuntrende og skape utvikling og motivasjon, som igjen kan motvirke behovet for fravær.

 6. Oppmuntre til fysisk aktivitet:

  Ansatte som tar vare på sin fysiske og mentale helse har mindre sannsynlighet for å ta egen- eller sykmelding. Tilby abonnement på treningssentre og/eller støtteordning ved kjøp av treningsutstyr.

 7. Ta tak i utfordringer på arbeidsplassen:

  Identifiser og gjør noe med utfordringer som kan bidra til ansattes fravær, for eksempel konflikter mellom arbeidere, stressende arbeidssituasjon eller mangel på muligheter for vekst og utvikling.

 8. Tilby motiveringsfaktorer:

  Vurder å tilby insentiver til ansatte som har godt oppmøte, for eksempel ekstra feriedager eller bonuser.

 9. Oppfølging av den sykmeldte:

  Hvis den ansatte først er syk, så er det viktig at arbeidsgiver finner ut om det er forårsaket av forhold på arbeidsplassen. Følg opp den sykmeldte! Det er også viktig å avdekke mindre fravær på en ansatt over en periode slik at dette kan danne grunnlaget for en kartlegging og dokumentasjon.

 10. Fleksibel arbeidstid:

  I dag er det slik at rundt halvparten av landets arbeidstakere har fleksible arbeidsdager. Dette er ikke uten grunn! En fleksibel arbeidsdag tilpasser seg arbeidstakerens rytme og kan dermed bidra til å øke effektiviteten. Private og profesjonelle behov bør balanseres på best mulig måte. Fleksitid kan øke motivasjonen og tilfredsheten. Dette kan redusere stress, som igjen vil bidra til å redusere sykefraværet.


Ved å implementere endel av disse strategiene kan bedrifter redusere fravær og forbedre produktivitet, moral og generell medarbeidertilfredshet.

Kan SmartDok hjelpe?

SmartDok er en digital plattform som fokuserer på å forbedre administrasjonen og ledelsen av byggeprosjekter og entreprenørbedrifter. Selv om det ikke er en direkte løsning for å redusere sykefraværet, kan det bidra til å skape bedre arbeidsforhold og forebygge sykefravær på flere måter:

 • Effektiv ressursallokering: Ved å tilby et oversiktlig og effektivt system for å administrere arbeidsoppgaver, tidsplaner og ressurser, kan SmartDok bidra til å fordele arbeidsbelastningen jevnere blant ansatte. Dette kan føre til mindre stress og utmattelse, som igjen kan redusere sykefraværet.
 • Sikkerhetsforbedringer: SmartDok gir muligheten for å følge opp og dokumentere sikkerhetstiltak og HMS-arbeid på byggeplasser. Dette kan bidra til å identifisere og adressere potensielle sikkerhetsrisikoer før de fører til ulykker eller sykdommer, og dermed redusere sykefraværet.
 • Bedre kommunikasjon: Plattformen tilrettelegger for enkel kommunikasjon mellom ansatte, ledere og andre interessenter. Dette kan bidra til å løse konflikter og misforståelser før de eskalerer og fører til sykefravær.

Ved å ta i bruk SmartDok og utnytte alle funksjonene i systemet kan bedrifter oppnå en mer effektiv og smidig drift, som i sin tur kan bidra til bedre arbeidsforhold og redusert sykefravær.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere