AVTALEVILKÅR OG BETALINGSBETINGELSER

AVTALEVILKÅR OG BETALINGS-
BETINGELSER

Betalingsbetingelser

Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som SmartDok tilbyr.
Forfall på fakturaer er 14 dager.
Tjenesten faktureres for 12 måneder om gangen.

Avtalevilkår