Evalill i Anlegg Nord

Evalill Larsen utenfor Anlegg Nord sine lokaler i Humleveien i Alta.

– Mer oversiktlig og enklere!

Anlegg Nord var en av de første som tok steget videre fra KSMEF til SmartMEF, og angrer ikke. Vi tok en prat med HMS/KS-ansvarlig Evalill Larsen.

Anlegg Nord startet opp i 2013 og består av fem entreprenører som har slått seg sammen. Dette er Svein Thomassen AS, Roy-Yngve Thomassen AS, Arvid Thomassen Graveservice AS, Christian Oskarsson AS og Daniel Jakobsen Maskin AS.

I hele Anlegg Nord (inkludert alle entreprenørene) er de rundt 150 ansatte, mens det i selve Anlegg Nord er mellom 30 og 40 ansatte.

Evalill forteller at disse fem entreprenørene, gjennom et forpliktende samarbeid, gjør at deres ressurser gjennom mannskap og maskiner er tilgjengelige ved behov. 

– En vinn-vinn situasjon. Samarbeidet gjør at vi kan vise muskler gjennom å delta i anbudsrunder på langt større oppdrag enn hva hver enkelt av bedriftene ville hatt kapasitet til.

Etter snart 10 år har det blitt et ganske innsmurt maskineri dette her. Det er bare gode bedrifter med dyktige folk som jobber for å bli enda litt bedre hver gang. De er raske med å gjøre endringer hvis de ser at ting burde vært gjort litt annerledes dersom det vil ha bedre effekt.

Fornøyd med den nye MEF-løsningen

Anlegg Nord er en av mange som har kommet i gang med MEF sitt nye HMS/KS-system, SmartMEF. Løsningen leveres i dag gjennom SmartDok, og erstatter dagens HMS/KS-system, KSMEF. SmartMEF ble lansert for alle medlemmene til MEF oktober 2022.

– Jeg synes den fungerer mye bedre enn det forrige systemet vi hadde. Den er mer oversiktlig, og det har blitt mye enklere å redigere dokumenter. 

– Ofte sitter en og skal redigere i dokumenter, og før måtte en laste ned og lagre, for så å redigere. Nå slipper en å tenke på alle småtingene som SmartMEF tenker og gjør for meg! 

Hun ønsker også å trekke frem hvor mye mer effektivt en jobber i SmartMEF enn den gamle løsningen.

– For eksempel når jeg lager et nytt dokument så velger jeg hvor jeg skal plassere det i menyen, og jeg ser hvilket dokumentnummer jeg kan gi det, hvilke som er ledige og hvilke som ikke er det. 

– Bare det at SmartMEF lagrer mens en jobber, og det gule utropstegnet som kommer opp ved endringer gjør jobben mye enklere.

Mindre scrolling, mye mer stabilt og ikke minst enklere for meg og jobbe i, som igjen resulterer i mindre usikkerhet og en mer bedre hverdag for de ute i feltet også.  

Evalill minner oss om at det er mye jobb med et dokumentbibliotek om en skal ha alle prosjektene oppdatert til enhver tid, men måten det gjøres på i dag i SmartMEF er mye enklere enn det var tidligere.

Søkefunksjonen er bra, og det er praktisk at en kan ha et duplikat ved siden av dersom man ønsker det, legger hun til.

Enkelt å komme i gang

Vi i SmartDok har hatt stort fokus på at kundene enkelt skal komme i gang med det nye systemet. Et HMS/KS-system som ikke er brukervennlig er et system som ikke kommer til å bli brukt. Derfor har vi brukt mye tid på å gjøre det enkelt for brukeren og lett å komme i gang med.

Vi spurte Evalill hvordan deres opplevelse av å komme i gang med systemet var.

– Vi opplevde det som smertefritt, samtidig kjenner man jo endel ting igjen fra KSMEF, som naturlig nok gjorde det enklere. Så den er jo på en måte satt opp litt likt, men SmartMEF er på sin side lettere i bruk.

Anlegg Nord

Store prosjekter krever god dokumentasjon

Anlegg Nord har mange prosjekter pågående, og mange av dem både krevende og store, som jobben på Kvænangsfjellet der selskapet jobber med den nye veien i forbindelse med tunnel-prosjektet.

– Og så har vi den nye brøytekontrakten i Nord-Troms som varer helt til 2027, som nylig er igangsatt. Slike langtidsprosjekter er viktige, de holder mange i drift og gir kontinuitet og trygghet. I tillegg avslutter vi i disse dager vegprosjektet i Tarmfjordvika, sier hun til slutt.

Selskapet har alle brikkene på plass for å lykkes. Dyktige ansatte, en veldrevet organisasjon, pågangsmot og et godt dokumentasjonssystem. Det er ingen grunn til å frykte for fremtiden til Anlegg Nord.

Ønsker du å komme i gang med SmartMEF? Ta kontakt med oss her!

Les mer om SmartMEF

SmartMEF – MEF sitt HMS/KS-system

SmartMEF er et system utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere