Oppnå en god timeføringskultur med automatisk registrering av tillegg!

Vi gjør det nå enklere for våre kunder å få inn korrekte timeregistreringer – med timeføringsregler.

Entreprenører – og ikke minst lønnsansvarlige – har i mange år revet seg i håret fordi tillegg og overtid blir registrert feil i timelistene, eller aldri registrert. De ansatte på sin side sliter med en hektisk hverdag og usikkerhet rundt når tillegget gjelder – å melde om tillegg kan lett føre til diskusjon. Nå gjør vi det lettere for alle parter!

Nå kan du legge til regler for når et tillegg eller enhetstillegg automatisk skal legges til på timeregistreringen. Du kan velge hvilke prosjekter og grupper reglene skal gjelde for, og du kan også velge hvilke dager i uken det skal skje, og i hvilket tidsrom.

Det finnes også mulighet for å lage timeregler mot vanlige lønnsarter og ikke bare mot tillegg, samt mulighet til å lage timeregler mot timebank – i stedet for å føre timen på overtid kan den settes automatisk på timebank for senere bruk.

  • Tillegget/enhetstillegget vil automatisk legges på det antall timer/minutter i timeregistreringen som overlapper med når regelen skal gjelde (dersom ikke “antall” er fylt ut)
  • En bruker kan fremdeles endre antallet i feltet i sin timeregistrering. Reglene fungerer både på web og på app

Reglene som opprettes blir automatisk til et forslag til timeføring for den ansatte, dette på web og mobil. Det er fullt mulig å endre forslaget på timeføring før lagring

Enn regler som går over midnatt?

Dersom du ønsker å ha en regel som går over midnatt, så anbefaler vi at du deler denne opp.

F.eks: Nattarbeid-tillegg skal legges til for arbeid utført mellom 21:00 – 07:00. Lag en regel som gjelder for tidsrommet 21:00-00:00, og en regel for tidsrommet 00:00-07:00. Dette er spesielt viktig i de tilfellene der regelen ikke skal gjelde alle dager i uken.

Hva skjer med pauser?

Dersom en regel overlapper med pausen som er satt opp i brukerens eller firmaets timeregistreringsforslag, så vil pausen trekkes fra antallet som foreslåes på tillegg/enhetstillegg.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere