Utkallingsmodul

Effektiviserer kommunikasjonen med ansatte gjennom automatiserte oppringinger og et brukervennlig dashboard

SmartDok ble i vinter offisiell AutoReg-partner. Den nye utkallingsmodulen til AutoReg er en avansert løsning designet for å effektivisere kommunikasjon og koordinering i bedrifter. Modulen automatiserer prosessen med å varsle og kommunisere med ansatte, spesielt i situasjoner hvor rask respons er kritisk.

Funksjoner

 1. Automatiserte oppringinger:
  • Systemet kan ringe ut til et forhåndsdefinert utvalg av ansatte.
  • Ved oppringing leses en informasjonsmelding opp, som gir klare instruksjoner til mottakeren.
 2. Bekreftelser via tastetrykk:
  • Ansatte kan bekrefte mottakelsen av meldingen ved å trykke på en tast på telefonen.
  • Systemet registrerer umiddelbart hvem som har mottatt og bekreftet meldingen.
 3. Oppfølgingsprosedyrer:
  • Ved manglende svar, forsøker systemet automatisk igjen tre ganger, med 15 sekunders intervaller mellom hver oppringing.
  • Dette sikrer høy sannsynlighet for at meldingen når frem til mottakerne.

Fordeler

 1. Effektivisering av arbeidsflyt:
  • Ved å automatisere prosessen med å ringe ut og motta bekreftelser, sparer bedrifter tid og ressurser.
  • Systemet reduserer manuelle oppgaver og feilmarginer assosiert med tradisjonelle varslingsmetoder.
 2. Oversiktlig dashboard:
  • Modulen inkluderer et brukervennlig dashboard som gir sanntidsoversikt over status på utkallingene.
  • Administratorer kan enkelt se hvem som har mottatt, akseptert, avvist eller ikke svart på utkallingene.
 3. Pålitelighet:
  • Den automatiserte oppfølgingsmekanismen sørger for at viktige meldinger ikke går tapt, og at ansatte blir nådd i tide.
  • Dette er spesielt kritisk i nødsituasjoner eller ved tidssensitive oppdrag.
 4. Skalerbarhet:
  • Systemet er skalerbart og kan tilpasses både små og store organisasjoner.
  • Utkallingsmodulen kan integreres med andre systemer og tilpasses spesifikke behov.

Bruksområder

Utkallingsmodulen er ideell for et bredt spekter av bransjer og situasjoner, inkludert:

 • Nødtjenester: Rask mobilisering av personell ved ulykker eller andre krisesituasjoner.
 • Drift og vedlikehold: Koordinering av team ved tekniske problemer eller vedlikeholdsoppgaver.
 • Helsevesen: Varsling av helsepersonell ved akutte behov eller bemanningsendringer.
 • Transport og logistikk: Rask kommunikasjon ved forsinkelser eller endringer i transportplaner.

Ved å bruke AutoRegs utkallingsmodul kan bedrifter sikre at de alltid er i stand til å kommunisere effektivt og pålitelig med sine ansatte.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere