Henning Lysgaard og Joakim Hansen

Å gjøre ting enkelt er en del av kulturen i Bertelsen & Garpestad. Derfor passer enkelheten i SmartDok perfekt inn.

Brukervennlighet for alle er nøkkelen

Vi har vært på besøk hos Bertelsen & Garpestad på deres hovedkontor i Egersund, og fått høre om deres unike historie og ikke minst deres suksess ved bruk av digitale verktøy i hverdagen.

Enkelhet er viktig for Bertelsen & Garpestad, og det var derfor viktig for selskapet å finne et digitalt dokumentasjonssystem som gjenspeiler det samme. Valget falt på SmartDok.

– SmartDok passer inn i BGs kultur, der enkelhet er viktig og at alle forstår det. Her er vi alle med på å løse problemer og drar lasset sammen, sier Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.

Henning trekker også frem viktigheten med at systemet må være brukervennlig for alle.

Vi opplever SmartDok som et effektivt system som er brukervennlig fra den enkelte bruker til vi som skal analysere og dra ut trender på systemet, legger han til.

Joakim Hansen er IT-administrator i selskapet og ønsker å trekke frem følgende punkter som er viktig med valg av dokumentasjonssystem.

– Enkelhet, tilgjengeligheten for hele organisasjonen, og for underentreprenørene. Samt at det må være proaktivt, og i kontinuerlig utvikling.

Her krysser SmartDok av alle boksene for Joakim.

Et selskap som flytter fjell

Om du ikke visste det fra før av, Bertelsen & Garpestad er selskapet som fikk gjenreist trollpikken. Den helt unike steinformasjonen utenfor Egersund som har stått der siden istiden. I 2017 hadde den blitt vandalisert, og selskapet tok iniativet til å få reist trollpikken igjen. Dette til enorm interesse fra hele verden.

– Nå kan vi ta helg og si at den er på plass! Det er en fin følelse. Vi har lyktes i et vanskelig oppdrag som mange sa at ikke var mulig å gjennomføre, sa Sverre Garpestad til NRK.

I tillegg er selskapet bak byggingen av hårnålsveien mellom Lysebotn og Øygard, en av Norges mest spektakulære veier.

– B&G sin visjon er at vi flytter fjell, sier Henning.

En kan trygt si at Bertelsen & Garpestad bygger Norge.

B&G driver med entreprenørtjenester innen samferdsel som inkluderer veg og tunnel over hele Norge. I tillegg til kraftverk/vindparker og grunnarbeider for opparbeidelse av boligfelt og næringsareal.

Joakim Hansen B&G
Joakim Hansen B&G

Har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS

IT-administrator Joakim Hansen mener bruken av SmartMEF har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Joakim Hansen B&G

Har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS

IT-administrator Joakim Hansen mener bruken av SmartMEF har effektivisert hverdagen for alle i bedriften.

Fra KSMEF til SmartMEF

Med store prosjekter fra sør til nord har B&G strenge krav til seg selv innenfor dokumentasjon, og spesielt innen HMS/KS.

Som medlem av MEF har B&G vært bruker av deres HMS/KS-system, KSMEF i lang tid, og har i den anledning ivaretatt myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse.

Trygghet både for bedriften og de som er brukere av systemet ute på prosjektene er viktig for B&G, derfor er et moderne HMS/KS-system essensielt.

Det passet perfekt da MEF sitt HMS/KS-system skulle flyttes over i en ny og mer moderne plattform hos SmartDok høsten 2022.

Vi liker samarbeidet MEF har inngått med SmartDok. Tidligere har vi brukt KSMEF som HMS/KS-system, men det har med tiden blitt umoderne, og derfor falt valget på SmartDok og deres HMS/KS-system, SmartMEF, forteller IT-administrator Joakim Hansen.

– SmartMEF har effektivisert måten vi arbeider med HMS/KS!

Kontinuerlig forbedring er viktig

Når visjonen er å flytte fjell, så betyr det også at grenser flyttes, både mht. prosjektstørrelse og geografi. Målet til selskapet er å bygge en sikker og bærekraftig bedrift, som tar hensyn til de krav som samfunnet stiller både mht. økonomi/kvalitet og ikke minst klima og bærekraft.

Derfor er kontinuerlig forbedring ekstremt viktig for Bertelsen & Garpestad. Også her bruker selskapet et digitalt system for å gjøre arbeidet enklere.

– Vi bruker SmartDok til kontinuerlig forbedring. All dokumentasjon ligger nå inne i SmartMEF, og der ligger vår ISO-dokumentasjon. Så hele tiden kan vi gå ut og inn og få det beste ut av SmartMEF, sier Henning Lysgaard.

– Fordelene med SmartMEF og SmartDok er jo at det er enkelt tilgjengelig for hele organisasjonen. Det er proaktivt, og det er enkelt å bruke i motsetning til andre systemer. Så vi har god erfaring med dette gjennom det systematiske arbeidet vårt på kontinuerlig forbedring, legger han til.

Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.
Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.

Samlet i ett system

Henning Lysgaard setter pris på å få dokumentasjonen på ett sted, og integrasjonsmuligheter mot andre eksterne systemer.

Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.

Samlet i ett system

Henning Lysgaard setter pris på å få dokumentasjonen på ett sted, og integrasjonsmuligheter mot andre eksterne systemer.

Dokumenterer etterrettelighet

Det som er de største utfordringene i bransjen er at vi må ha et godt system som dokumenterer etterrettelighet. Vi må kunne bevise at vi har gjort en jobb i henhold til krav og tegninger.

– Samtidig må vi ha et effektivt styringssystem slik at vi kan levere solide prosjekter, samt fokus på ressurser og økonomi, legger Joakim til.

Et slikt prosjekt kan være engasjementet som heter Go Green, som ledelsen i selskapet har startet. I løpet av få måneder har selskapet fått på plass et opplegg som ivaretar selskapets bærekraftige målsetninger på en kvalitativ og optimal måte.

Med systemene på plass kan Bertelsen & Garpestad gå i gang med sine prosjekter rundt om i landet med god samvittighet. Om det så er en trollpikk som skal reises eller en vei som skal bygges i ulendt terreng, så skal alle som arbeider på prosjektet vite at de jobber på en trygg arbeidsplass, som tar HMS til det neste nivået.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere