Infotavle

SmartDoks infotavle er gull verdt i kommunikasjonen med de ansatte

På informasjonstavla i SmartDok kan du opprette nyhetssaker du vil dele med de ansatte. Fungerer like godt på web som i appen.

Klikk på “Legg til ny” for å opprette et nytt oppslag/nyhetssak på informasjonstavlen. Legg først inn en tittel og ingress for saken. Disse to vil vises fremst på infotavlen. Innholdet som du legger inn i hovedrubrikken under vil bli synlig når en ansatt klikker på saken for å få mer informasjon. Her kan også bilder, linker, tabeller m.m inkluderes ved hjelp av knapperaden over.

Når du er ferdig med å opprette innholdet i saken så kan du velge hvordan, når og til hvem det skal publiseres via infotavlen:

Publisering – Her kan du bestemme om innholdet skal lagres som kladd, publiseres umiddelbart eller på en angitt dato/klokkeslett

Rollespesifikt publikum – Velg hvilke ansattroller som skal kunne se og lese saken på infotavlen

Forfatter – Nederst i saken vil det framkomme hvem som har skrevet innholdet. Her vil ditt navn hentes fra innloggingen din, med mindre du ønsker å spesifisere annet navn, f.eks. «Lønnsavdelingen».

Tving fremst – Saker på informasjonstavlen er i utgangspunktet sortert kronologisk med nyeste sak øverst. Dersom du ønsker at en spesifikk sak skal forbli øverst selv om det etterhvert blir lagt til nye saker, så kan du kryss av for «Tving fremst».

Husk å lagre nyhetssaken når du er ferdig med å definere innhold og publiseringsdetaljer.

Oversikt

I oversikten vil du kunne se alle nyhetssaker som er opprettet. Her framkommer tittel, dato, ingress, status og hvem saken er delt med. Dersom du ønsker å redigere/slette en sak, så kan dette gjøres via de gule knappene lengst til venstre.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere