På Workinntoppen i Tromsø registrerer Tommy Johansen timene sine i SmartDok. I bakgrunnen ser vi bygningene stige til værs.

Et godt dokumentasjonssystem letter ikke bare hverdagen til håndverkeren, men også for den kontoransatte som skal attestere timer

På Workinntoppen som i resten av organisasjonen fører alle arbeidere timeregistrering i SmartDok. Dette letter det administrative arbeidet betydelig.

Consto er et landsdekkende nordnorsk entreprenørkonsern med 780 ansatte i Norge og Sverige og en årlig omsetning på 4,0 mrd. kroner.

På boligprosjektet Workinntoppen i Tromsø holder selskapet på med å sette opp bygg som skal være med å dekke den store boligetterspørselen i Tromsø. Et gigantprosjekt som krever ekstremt mye av entreprenøren. Kontroll på mannskap, timer, budsjett og fremdrift er bare noen områder som det forventes at selskapet har full oversikt over.

Hva er hemmeligheten bak suksessen?

Kompetanse og markedskontakt. Vi har stort fortrinn på prosjektutvikling i samarbeid med kunden, og har høy kompetanse på gjennomføring av store og komplekse bygg, sier personalsjef Ståle Sæther i Consto.

I dag har Consto 75 bygningsarbeidere og 12 funksjonærer i sving på prosjektet, og i tillegg mange underleverandører å holde styr på. Prosjektet antas å være ferdig i 2020.

Hvordan holder de oversikt på arbeidstimer og attestering?

Letter godkjenning og lønnsutbetaling

På Workinntoppen som i resten av organisasjonen fører alle arbeidere timeregistrering i SmartDok. Dette letter det administrative arbeidet betydelig.

– SmartDok forenkler hverdagen. Vi har sentral lønnskjøring og det fungerer utmerket når alle data er på nett, sier Ståle om de administrative fordelene.

Har dette vært et suksesskriterium etter som dere de siste årene har ekspandert?

– Rutinen på timeføring og derigjennom forarbeidet til lønnskjøring har vært enkelt å implementere i våre administrasjoner. Brukerne er veldig fornøyde, og det er enkelt for backoffice når alle er på samme system, forteller Ståle.

Fra heisekrana så anleggsområdet slik ut i vinter. Mye å holde styr på, men Consto er rett leverandør til å holde kontroll på fortet.

Tidsbesparelse og mindre feil

I SmartDok er alltid oppdatert informasjon tilgjengelig. Informasjon i real-tid om blant annet timeforbruk, materialforbruk, drivstoffforbruk og massetransport vil gi brukerne full kontroll over prosjektene.

– Det er betydelig besparelse i tid, samtidig som feilmarginen er mindre, ønsker Ståle også å trekke fram.

– SmartDok er et pålitelig selskap som tar oss på alvor, i tillegg Nordnorsk og lettbeint, sier Ståle Sæther med et smil.

Driftsleder Arild Vassnes

Driftsleder Arild Vassnes har full oversikt over anleggsområdet.

For mer informasjon om Workinntoppen kan du lese om prosjektet her: Workinntoppen

Om Consto AS

Vår modell er å utvikle konsernet gjennom byggselskaper med ledelse og ansatte som har lokal markedskunnskap og tilhørighet. Consto er i dag det eneste entreprenørselskapet på byggsiden som er landsdekkende.
Constokonsernets bygg- og anleggsselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Vi har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto Sverige AB.
Consto er ISO-sertifisert innen ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse).

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere