Hvordan Brødrene Gudbrandsen mestrer moderne anleggsdrift med SmartDok og ProAdm

På Lena i Østre Toten kommune finner vi Brødrene Gudbrandsen, et selskap som har vært en del av den norske anleggsbransjen i nesten trekvart århundre. De har ikke bare overlevd i en konkurransepreget bransje, men også blomstret, takket være en smart blanding av tradisjonelle verdier og moderne teknologi.

Vi tok en prat med prosjektsjef Rolf Anders Faraas og anleggsleder Håvard Lundby om hvordan de bruker digitale hjelpemidler for å holde kontroll på prosjektene.

Rolf Anders Faraas - Brødrene Gudbrandsen
Rolf Anders Faraas

Effektiviteten i prosjektstyringen blir ytterligere forsterket gjennom integrasjonen mellom SmartDok og ProAdm, mener Rolf Anders Faraas.

Kontroll på prosjektene med SmartDok og ProAdm

I en verden hvor tidsstyring og ressursfordeling er avgjørende for suksess, står Brødrene Gudbrandsen frem som et eksempel på innovativ tilnærming til prosjektstyring. Hjertet i deres suksess ligger i deres bruk av de digitale systemene SmartDok og ProAdm.

Rolf Anders Faraas, prosjektsjef hos Brødrene Gudbrandsen, gir en dypere innsikt i hvordan de implementerer disse systemene for å oppnå optimal effektivitet.

I startfasen av hvert prosjekt tar vi i bruk ProAdm for å detaljert planlegge og ressurskalkulere. Her deler vi opp prosjektene i stedkoder (aktiviteter i SmartDok), som gjør det mulig for oss å spore nøyaktig hvor mange timer som går til hver enkelt aktivitet i det våre ansatte registrerer i SmartDok.

Dette systemet gir dem muligheten til ikke bare å spore, men også å forutsi og justere arbeidet etter behov.

– Med ProAdm og SmartDok, blir det som å ha en live oppdatering av prosjektets status, fortsetter Rolf Anders.

– Hvis vi ser at en del av prosjektet krever mer tid eller ressurser enn planlagt, kan vi raskt justere for å holde oss innenfor både tidsplan og budsjett.

Rolf Anders Faraas foran dataskjermen
Rolf Anders Faraas jobber med SmartDok

På kontoret har Rolf Anders har full oversikt over prosjektets fremgang med SmartDok og ProAdm oppe på skjermene.

Et fugleperspektiv over hele prosessen

Effektiviteten i prosjektstyringen blir ytterligere forsterket gjennom integrasjonen mellom SmartDok og ProAdm. Denne sømløse koblingen mellom de to systemene gjør det mulig for ledelsen å ha en fullstendig oversikt og kontroll over prosjektene.

– Det er som å ha et fugleperspektiv over hele prosessen,» sier Rolf Anders.

– Vi kan se hvilke deler av prosjektet som går bra, og hvilke som trenger mer oppmerksomhet!

I dag bruker selskapet Visma Payroll som lønnsprogram, og Integrasjonen med dette systemet gir i tillegg en unik fordel når det kommer til kostnadskontroll.

– Det er essensielt for oss å holde et øye med kostnadene, spesielt med tanke på underentreprenører, legger han til.

Med disse systemene kan vi sørge for at vi alltid ligger et skritt foran, og det gir oss en betydelig fordel i en konkurransepreget bransje.

Anleggsleder Håvard Lundby
Anleggsleder Håvard Lundby

Gjennom SmartDok blir HMS levende

Den proaktive tilnærmingen til HMS sikrer ikke bare overholdelse av sikkerhetsstandarder, men bidrar også til et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø, mener Håvard Lundby.

Anleggsleder Håvard Lundby

Gjennom SmartDok blir HMS levende

Den proaktive tilnærmingen til HMS sikrer ikke bare overholdelse av sikkerhetsstandarder, men bidrar også til et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø, mener Håvard Lundby.

Endringsmeldinger: Nøkkelen til fleksibel prosjektstyring

Endringsmeldinger er kritiske i anleggsbransjen for å takle uforutsette endringer raskt og effektivt. Brødrene Gudbrandsen løser dette elegant ved å integrere SmartDok og ProAdm.

Når endringer skjer, justerer vi med SmartDok og ProAdm. Det holder prosjektene våre smidige og på sporet, sier Håvard Lundby, anleggsleder.

Denne tilnærmingen sikrer at Brødrene Gudbrandsen alltid er forberedt på å håndtere endringer effektivt og uten store forstyrrelser.

HMS er mer enn bare rutine

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos Brødrene Gudbrandsen er ikke bare et sett med regler, men en levende del av deres arbeidskultur.

– HMS er ryggraden i våre operasjoner, sier Rolf Anders Faraas, prosjektsjef.

Selskapet har tatt i bruk SmartMEF-modulen i SmartDok for å effektivisere HMS-dokumentasjonen og sjekklistene.

Anleggsleder Håvard Lundby understreker viktigheten av dette i praksis.

Gjennom SmartDok blir HMS levende. Vi bruker det for å registrere alt fra sjekklister til RUH (rapportering av uønskede hendelser). Det gjør at vi kan reagere raskt på avvik og forbedre arbeidsmiljøet kontinuerlig, forklarer han.

Denne proaktive tilnærmingen til HMS sikrer ikke bare overholdelse av sikkerhetsstandarder, men bidrar også til et tryggere og mer inkluderende arbeidsmiljø. Brødrene Gudbrandsen viser at god HMS-praksis er en integrert og verdifull del av deres daglige arbeid.

Stian Gudbrandsen
Stian Gudbrandsen

Tipp topp med Volvo og digitalt hjelpemiddel

– Det er enkelt å registrere timer, HMS og annen dokumentasjon i appen, noe som resulterer i at jeg bruker mer tid på å grave med Volvoen enn å dokumentere. Det liker jeg, sier Maskinfører Stian Gudbrandsen.

Stian Gudbrandsen

Tipp topp med Volvo og digitalt hjelpemiddel

– Det er enkelt å registrere timer, HMS og annen dokumentasjon i appen, noe som resulterer i at jeg bruker mer tid på å grave med Volvoen enn å dokumentere. Det liker jeg, sier Maskinfører Stian Gudbrandsen.

Bildedokumentasjon er bra for alle parter

For Brødrene Gudbrandsen er bildedokumentasjon mer enn bare en del av jobben; det er en essensiell praksis for nøyaktig og effektiv prosjektgjennomføring.

– Vi legger stor vekt på å ta gode oversiktsbilder, forklarer anleggsleder Håvard Lundby.

– Det er viktig å ikke bare dokumentere, men også gi kontekst til bildene.

Lundby belyser hvordan teamet bruker bilder aktivt for å tilføre detaljer som vegreferanser eller kumstrekk, noe som gjøres enkelt gjennom SmartDok.

Å kunne tegne og skrive direkte på bildene gir en ekstra dimensjon til dokumentasjonen vår. Dette hjelper ikke bare oss i arbeidet, men gjør det også enklere for byggherren å følge med på prosjektets fremdrift og kvalitet.

Denne metoden sikrer at Brødrene Gudbrandsen kan dokumentere hvert trinn av prosjektet detaljert og presist.

– Med denne tilnærmingen er det enkelt å finne tilbake til spesifikke bilder, noe som er uvurderlig når vi skal bevise at arbeid er utført i henhold til planen, understreker Lundby.

Slik blir bildedokumentasjon et kraftfullt verktøy for Brødrene Gudbrandsen, som forenkler kommunikasjonen både internt og med klienter, og sikrer en høyere standard av nøyaktighet og kvalitet i prosjektene deres.

Et selskap for fremtiden

Brødrene Gudbrandsen, etablert i 1950 i Østre Toten, har utviklet seg fra et lite firma med en enkel bulldozer til en betydelig aktør i anleggsbransjen med over 60 ansatte og en maskinpark på rundt 100 enheter. Gjennom årene har de bygget et solid rykte basert på kvalitet og pålitelighet, noe som har vært avgjørende for deres suksess og vekst.

Rolf Anders Faraas forklarer kundenes lojalitet:

– Vår styrke ligger i vår lokale tilknytning og løsningsorienterte tilnærming. Vi setter pris på gode relasjoner med kundene og fokuserer på å avslutte hvert prosjekt på en positiv måte.

For Faraas er et vellykket prosjekt et som leveres i tide, tilfredsstiller kunden, opprettholder høy kvalitet, og er lønnsomt uten skader. Denne balanserte tilnærmingen til prosjektledelse har vært nøkkelen til deres langvarige suksess.

Med en historie som vitner om tilpasningsevne og fornyelse, ser Brødrene Gudbrandsen optimistisk på fremtiden. Deres forpliktelse til både tradisjon og innovasjon posisjonerer dem godt for å takle fremtidens utfordringer i anleggsbransjen.

Daglig leder Frode Tangsveen
Daglig leder Frode Tangsveen er opptatt av kontinuerlig forbedring.

Daglig leder Frode Tangsveen er opptatt av at SmartDok og ProAdm hele tiden utvikler seg for å følge med utviklingen og lovkravene i bransjen. 

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere