Nestleder i MEF, Roger Ingebrigtsen, forteller om bransjens utfordringer i dyrtida

– Ingen sektor er immun mot dagens økonomiske realiteter, sier Ingebrigtsen.

Men anleggsbransjen har vist bemerkelsesverdig motstandsdyktighet, selv med små marginer for feil.

Han understreker hvordan entreprenører, til tross for stramme driftsmarginer, har klart å holde seg flytende ved å tilpasse seg og ta på seg nye prosjekter.

Suksessfaktorer: teknologi og bærekraft

Ingebrigtsen påpeker at suksess i dagens marked krever to hovedkomponenter: teknologisk avanserte løsninger og en forpliktelse til bærekraft.

– Det grønne skiftet er ikke lenger et valg, men en nødvendighet, sier han.

Entreprenører må integrere lavutslippsteknologier for å møte både kundenes og samfunnets forventninger.

Digital transformasjon: en uunngåelig reise

Pandemien har akselerert digitaliseringen i bransjen, og Ingebrigtsen er stolt over hvordan MEFs medlemmer har tilpasset seg.

– Digitalisering er ikke lenger en luksus, men en forutsetning for å overleve og trives i denne bransjen, sier han.

Roger Ingebrigtsen

– Det handler om å henge med i tiden

Bransjen må være med i lavutslippssamfunnet og samtidig skaffe seg de kundene man trenger, for å komme seg gjennom disse krevende årene.

Roger Ingebrigtsen, Nestleder MEF

Roger Ingebrigtsen

– Det handler om å henge med i tiden

Bransjen må være med i lavutslippssamfunnet og samtidig skaffe seg de kundene man trenger, for å komme seg gjennom disse krevende årene.

Roger Ingebrigtsen

Kjennetegn på digital suksess

Ifølge Ingebrigtsen er nøkkelen til suksess med digitalisering evnen til å omfavne nye verktøy, som SmartMEF og klimakalkulatoren.

Dette er ikke bare for de unge i bransjen; alle må anerkjenne at dette er fremtidens virkelighet, understreker han.

Gevinster fra digitalisering

– De som er proaktive i å bruke digitale verktøy, ser umiddelbare fordeler, forklarer Ingebrigtsen.

– De kan overvåke drivstofforbruk, måle innsatsfaktorer og effektivisere arbeidsprosesser, noe som gir både økonomisk og miljømessig gevinst.

Motstandsdyktighet gjennom innovasjon

Ingebrigtsen avslutter med å påpeke at selv om noen bedrifter dessverre går konkurs, har mange i MEF klart seg bra.

– Vår bransjes fremtid ligger i evnen til å tilpasse oss og fornye oss, og digitalisering er hjertet av denne transformasjonen.

Ønsker du å komme i gang med digitalisering? Ta kontakt med oss på SmartDok her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere