dokumentasjon på mobil på byggeplass

En effektiv timeregistreringsprosess er essensielt for å sikre lønnsomhet i byggebransjen

Tradisjonelle metoder for timeregistrering, som papirbaserte systemer eller manuelle Excel-ark, kan være tidkrevende, feilutsatte og føre til frustrasjon for både arbeidere og administrasjon.

SmartDok tilbyr en innovativ løsning for å effektivisere timeregistrering på byggeplassen. Med SmartDok kan arbeidere enkelt registrere sine timer direkte fra sin smarttelefon eller nettbrett. Dette sparer tid og eliminerer behovet for manuell håndtering av papirarbeid.

Grunnarbeid Vest løser tidsklemma med digitalt system
Grunnarbeid Vest løser tidsklemma med digitalt system

Digitalisering er kostnadseffektivt

Vi sparer masse tid, og dette kommer tilbake i form av penger. Det er betydelige summer vi sparer!

Grunnarbeid Vest løser tidsklemma med digitalt system

Digitalisering er kostnadseffektivt

Vi sparer masse tid, og dette kommer tilbake i form av penger. Det er betydelige summer vi sparer!

SmartDok tilbyr en rekke funksjoner som forenkler timeregistrering:

  • Enkel registrering: Arbeidere kan enkelt registrere start- og sluttid på prosjekter, aktiviteter og pauser.
  • GPS-sporing: SmartDok kan automatisk registrere arbeiderens lokasjon, noe som sikrer nøyaktig timeregistrering.
  • Prosjekt- og aktivitetsstyring: Arbeidere kan se hvilke prosjekter og aktiviteter de skal jobbe med, og de kan enkelt bytte mellom forskjellige prosjekter.
  • Godkjenning av timer: Formenn og ledere kan enkelt godkjenne timeregistreringer, noe som sikrer en effektiv arbeidsflyt.
  • Rapportering: SmartDok tilbyr et bredt utvalg av rapporter som gir detaljert innsikt i arbeidernes timer, prosjektkostnader og produktivitet.

I tillegg til å effektivisere timeregistrering, tilbyr SmartDok en rekke andre fordeler for byggebransjen:

  • Reduserte kostnader: SmartDok kan bidra til å redusere kostnadene forbundet med timeregistrering og administrasjon.
  • Økt produktivitet: SmartDok kan bidra til å øke arbeidernes produktivitet ved å fjerne tidkrevende administrative oppgaver.
  • Forbedret lønnsomhet: SmartDok kan bidra til å forbedre lønnsomheten i byggebransjen ved å gi bedre kontroll over prosjektkostnader og ressursbruk.

SmartDok er en brukervennlig og effektiv løsning for timeregistrering som kan forenkle jobben på byggeplassen. Med SmartDok kan du spare tid, redusere kostnader og øke produktiviteten.

Casestudier som viser hvordan SmartDok har hjulpet bedrifter i byggebransjen:

  • NCC: Et av Nordens største entreprenørkonsern NCC har spart over 1 million kroner per år ved å bruke SmartDok for timeregistrering.
  • Skanska: Et av verdens ledende entreprenørkonsern, har forbedret sin prosjektkontroll og lønnsomhet ved å bruke SmartDok for timeregistrering.

Hvis du er interessert i å lære mer om hvordan SmartDok kan hjelpe din bedrift, kan du kontakte SmartDok her.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere