Med den nye geofence-funksjonaliteten kan du lage spesialtilpassede områder for å øke nøyaktigheten

 

Tegne inn et nøyaktig prosjektområde på kartet for å lette arbeidet med elektronisk mannskapslister

SmartDok sin løsning for elektroniske mannskapslister har vært populær i anleggsbransjen siden det ble lansert i 2017. Løsningen tilbyr registrering enten via byggekortleser, eller via mobil app. Det geniale med mobil appen har vært muligheten for bruk av geofence.

Med geofence kom muligheten for bransjen å begrense av et område på kart slik at teknologien oppfatter at arbeideren er innenfor anleggsområdet og gir brukeren en mulighet til å sjekke seg inn og ut basert på dette. Dette var en etterlengtet funksjon for bygge- og anleggsbransjen, men den inneholdt også begrensninger. Dette var at mange av løsningene kun hadde mulighet til å lage en sirkel på kartet, og dermed ble nøyaktigheten ikke god nok.

Dermed har du muligheten for å skreddersy prosjektområdet på kartet, noe som vil øke nøyaktigheten og brukervennligheten betraktelig.

Tilpasningsvennlig område

Når du nå setter opp et geofence i SmartDok kan du lage et tilpasset område rundt prosjektet. Antall punkter en kan markere med er mange og en kan dermed lage nøyaktige avgrensninger for prosjektet.

Det er også viktig å huske på at unøyaktigheten på GPS-mottakere er nøyaktige til innenfor 15 meter (49 fot) 95% av tiden. Generelt sett vil man se nøyaktighet innen 5 til 10 meter (16 til 33 fot) under normale forhold.

Bestill elektronisk mannskapsliste
SmartDok Geofence

Om du hadde hatt oppdraget med å pusse opp slottsplassen, kunne du laget et geofence-område omtrent slik.

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo