Med den nye geofence-funksjonaliteten kan du lage spesialtilpassede områder for å øke nøyaktigheten

Tegn inn et nøyaktig prosjektområde på kartet for å lette arbeidet med elektronisk mannskapslister

SmartDok sin løsning for elektroniske mannskapslister har vært populær i anleggsbransjen siden det ble lansert i 2017. Løsningen tilbyr registrering enten via byggekortleser, eller via mobil app. Det geniale med mobil appen har vært muligheten for bruk av geofence. Med geofence kom muligheten for bransjen å begrense av et område på kart slik at teknologien oppfatter at arbeideren er innenfor anleggsområdet.

Med å markere anleggsområdet med Geofence kan du hindre at arbeidere registrerer seg inn på en arbeidsplass uten å være innenfor eller svært nær anleggsområdet ( Ta høyde for unøyaktigheter i GPS). Brukere vil ikke kunne registrere seg inn uten at appen har registrert at du er innenfor området.

Dermed har du muligheten for å skreddersy prosjektområdet på kartet, noe som vil øke nøyaktigheten og brukervennligheten betraktelig.

Tilpasningsvennlig område

Når du nå setter opp et geofence i SmartDok kan du lage et tilpasset område rundt prosjektet. Antall punkter en kan markere med er mange og en kan dermed lage nøyaktige avgrensninger for prosjektet.

Det er også viktig å huske på at unøyaktigheten på GPS-mottakere er nøyaktige til innenfor 15 meter (49 fot) 95% av tiden. Generelt sett vil man se nøyaktighet innen 5 til 10 meter (16 til 33 fot) under normale forhold.

SmartDok Geofence

Om du hadde hatt oppdraget med å pusse opp slottsplassen, kunne du laget et geofence-område omtrent slik.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere