I SmartDok kan du i dag både forebygge smitte og hjelpe til med eventuell smittesporing

Dersom du i dag bruker SmartDok sin løsning på elektronisk mannskapsliste via app eller regboks har du også oversikt for smittesporing.

Smittesporing og testing har stått sentralt i den norske covid-19-strategien. Økningen i nye tilfeller, sammen med introduksjonen av omikronvarianten øker igjen fokuset på smittesporingsarbeidet.. Her finner du oppdatert veiledning om hvordan smittesporingen nå bør gjennomføres.

I SmartDok kan du i dag både drive forebyggende tiltak og ikke minst smittesporing.

Elektronisk mannskapslister + smittesporing = sant

Dersom du i dag benytter deg av SmartDok sine elektroniske mannskapslister via app eller byggekortleser har du allerede en god mulighet for effektiv smittesporing dersom det skulle være nødvendig.

Her kan du hente ut lister på personer som har vært til stede på området som den smittede.  Du velger selv perioden du ønsker å fokusere på, og kan dermed enkelt skaffe til veie en oversikt over personer som må kontaktes.

– I rapporten kan du se hvem den smittede har vært på området sammen med, og kan dermed varsle vedkommende, sier salgssjef Per Tore Hansen.

Dersom du ønsker mer informasjon om mannskapslistene tar du kontakt med oss her!

Smittesporing er viktig for å bryte smittekjeden og få kontroll, helst før det blir et utbrudd. Smittesporing er spesielt viktig når samfunnet åpner opp igjen og det oppstår sporadiske enkelttilfeller eller små grupper av tilfeller/utbrudd. Det er viktig å gjøre smittesporing rundt bekreftede tilfeller av covid-19, for på den måten å redusere og raskt stoppe videre spredning av smitte i samfunnet – noe som igjen bidrar til effektiv kontroll av epidemien (FHI).

Hva med underentreprenører (UE)?

Normalt har en god oversikt over egne ansatte som er inne på arbeidsplassen, men mange har liten eller ingen oversikt over underentreprenører å stedet.

– Med vår løsning får du en oversikt over UE som er inne på prosjektet, og nettopp derfor er SmartDoks mannkapsliste et viktig verktøy for evt. smittesporing. Mannskapslisten viser ALLE som har vært på prosjektet, sier Hansen.

Forebygge med SmartDok

Alle HMS Pro-kunder i SmartDok har mulighet til å rapportere om uønskede hendelser når det gjelder anbefalte og pålagte smitteverntiltak på byggeplassen.

– Vi har som vanlig lagt vekt på brukervennlighet slik at alle våre brukere lett skal kunne registrere smittevern-avvik og tiltak i SmartDok-appen, avslutter Hansen.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere