Ønsker du å bruke mobilen til å registrere mannskapslister? Lurer du på hvordan du kobler ditt mitt HMS-kort til brukeren din i SmartDok?

Dersom du ønsker å ta i bruk MOBIL registrering av elektronisk manskapsliste for EGNE ansatte, så er dette mulig så snart kortet deres har blitt skannet en gang på en SmartDok byggekortleser tilknyttet et av ditt firmas prosjekter.

For å knytte kort mot bruker, gå til menypunktet Byggekortleser -> Oversikt byggekort. Her finner du en oversikt over alle registrerte brukere på ditt firma i kolonnen til venstre. Knytt
kort mot brukeren ved å klikke på «Legg til kort» og åpne nedtrekkslisten.

Systemet vil så forsøke å matche navnet på brukeren mot navn på registrerte kort. Matchende kort vises på denne måten. (viser match på Inger Lise) Klikk på kortopplysningene for å knytte kort mot bruker. Klikk deretter hvor som helst på siden for å lagre.

Gjenta prosedyren på alle brukere som har tilgjengelige kortdata.

Enn om navnet ikke matcher?

Dersom navnet på brukeren og kortet ikke matcher 100% så kan du lete gjennom listen manuelt ved å trykke på «Vis alle kort».

Alle brukere som er knyttet mot kort vil sorteres øverst i listen og kortdata vil vises til høyre på linjen. Den grønne sirkelen indikerer at kortet er gyldig, mens den røde sirkelen indikerer at kortet har passert utløpsdato. Disse kortene vil imidlertid kunne fungere fram til nytt kort er bestilt og tas i bruk. Neste gang disse brukerne logger seg inn på SmartDok-appen vil de finne menypunktet «Byggekort» i prosjektmenyen. Her vil de enkelt kunne registrere seg inn og ut av de elektroniske mannskapslistene på samtlige prosjekt.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere