Tilpasning av Roller og Tilgangsnivåer i SmartDok

Få mer kontroll over brukertillatelser med vårt nye verktøy for rolletilpasning

Denne etterlengtede funksjonaliteten er designet for å møte våre kunders behov for større fleksibilitet. Oppdateringen lar deg justere standardroller for å bedre reflektere din virksomhets unike krav og prosesser.

Selv om denne første utgaven ikke tilbyr fullstendig tilpasning for alle roller, åpner den nye muligheter for en rekke nøkkelroller i systemet.

Roller som kan tilpasses

I denne oppdateringen kan følgende roller tilpasses:

  • Bas
  • Prosjektadministrator
  • Administrator

Disse endringene kommer som respons på tilbakemeldinger fra brukere, og er et skritt mot å tilby mer skreddersydde løsninger.

Prosess for tilpasning

For å tilpasse en rolle, følg disse stegene:

  1. Naviger til Firmainnstillinger –> Brukeroversikt –> Roller/Tilgangsnivå.
  2. På denne siden kan du opprette et nytt tilgangsnivå basert på en eksisterende standardrolle.
  3. Velg ønsket standardrolle, for eksempel «Bas«, og klikk på «Lag tilpasset versjon«.
  4. Gjennomgå menyen for å legge til eller fjerne menypunkter som skal inkluderes i det tilpassede tilgangsnivået.
Roller og tilgangsnivå

Tips: Bruk gjerne dobbeltpilen øverst til høyre for å sentrere arbeidsområdet på skjermen.

En lenge etterlengtet fleksibilitet

Denne oppdateringen lar deg justere roller i SmartDok på en enkel måte!
– Brede Barosen, Product Manager

En lenge etterlengtet fleksibilitet

Denne oppdateringen lar deg justere roller i SmartDok på en enkel måte!
– Brede Barosen, Product Manager

Implementering av tilpassede roller

Etter at det tilpassede tilgangsnivået er opprettet, kan du tildele det til ansatte via brukeroversikten:

  1. Velg den ansatte som skal få det tilpassede tilgangsnivået.
  2. Under Rolle og tilhørighet, finn og velg den tilpassede rollen med ønsket tilgangsnivå.
  3. Den ansatte vil nå ha tilgang basert på det tilpassede oppsettet.

Videre tilgangskontroll

Tilgangskontrollen vil fortsatt avgjøre hvilke prosjekter den ansatte kan administrere. Avdelingsbegrensninger vil påvirke hvilke prosjekter som kan registreres på, sikring av at tilgangen forblir relevant og sikker.

Denne nye funksjonaliteten i SmartDok er et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre og tilpasse systemet til våre brukeres behov. Ved å tilpasse roller og tilgangsnivåer, kan du sikre en mer effektiv og målrettet bruk av SmartDok i din virksomhet.

Et eksempel på en utfordring som vil kunne løses

Kundens utfordring: Vårt system benytter seg av en integrasjonsløsning som automatisk genererer og administrerer prosjekter. Problemet oppstår når prosjektledere manuelt oppretter nye prosjekter eller underprosjekter som kolliderer med data fra integrasjonen, noe som resulterer i en tidskrevende prosess for å identifisere og rette opp i disse overlappingene.

For å løse dette problemet, har vi introdusert en ny funksjonalitet som begrenser muligheten for visse roller, som Bas og Prosjektadministrator, fra å kunne opprette prosjekter. Dette tiltaket sikrer en mer strømlinjeformet prosjektforvaltning og reduserer risikoen for konflikter mellom manuelt opprettede og integrerte prosjekter.

Med den nye funksjonaliteten for tilpasning av roller og tilgangsnivåer i SmartDok, er problemet med for bred eller for begrenset tilgang for bestemte brukere borte. I mange organisasjoner oppstår det situasjoner der ansatte enten får for mye tilgang, som kan lede til utilsiktet endring eller eksponering av sensitiv informasjon, eller for lite tilgang, som hindrer dem i å utføre nødvendige oppgaver effektivt.

Ved å benytte den nye tilpasningsfunksjonen kan organisasjoner finjustere tilgangsnivåene for hver rolle, slik at hver ansatt får akkurat den tilgangen de trenger for å utføre sine oppgaver. Dette øker både sikkerheten og effektiviteten i arbeidsflyten.

For eksempel kan en prosjektleder gis tilgang til å godkjenne timer for sine egne prosjekter, uten å ha tilgang til å endre grunnleggende prosjektinnstillinger eller tilganger som er utenfor deres ansvarsområde. Dette sikrer at sensitiv informasjon forblir beskyttet, samtidig som det gir brukerne den fleksibiliteten og kontrollen de trenger for å være effektive i sine roller.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere