Kompetanse og økonomisk styrke er to av de viktigste faktorene bak EnergiPluss' gode rykte i bransjen.

EnergiPluss, etablert i 2016 på Tynset, har vokst til å bli en av Norges ledende aktører innen solenergi

Med solid erfaring innen forbruksanalyser, prosjektering, montering, installasjon, drift og overvåkning, leverer EnergiPluss skreddersydde solcelleanlegg over hele Norge. Nå tar de et steg videre ved å implementere SmartDok for å styrke sitt internkontrollsystem, kvalitet og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vi har snakket med prosjektleder Øystein Thorsen om selskapets beslutning om å implementere det digitale dokumentasjonssystemet SmartDok.

– Min hovedoppgave er å følge opp prosjekter mot det offentlige, som er kjent for å stille en rekke krav. Vi innså behovet for et forbedret internkontrollsystem, samt oppfølging av HMS, avvik, kvalitet og håndtering av uønskede hendelser, forklarer Thorsen.

SmartDok inneholder mange av de funksjonene vi ønsker, inkludert ferdige skjemamaler, HMS-maler og sjekklister, noe som betyr at vi kun trenger å tilpasse litt. Dette sparer oss for å måtte starte fra bunnen av.

SmartDok fungerer også som en plattform for kommunikasjon med underentreprenører, noe som ytterligere styrker selskapets samarbeidsevne.

prosjektleder Øystein Thorsen i EnergiPluss
prosjektleder Øystein Thorsen i EnergiPluss

Dokumenterer med bilder for å sikre kvalitet

Vi dokumenterer med bilder og sjekklister ved oppstart og ved avslutning av prosjektene, forteller Øystein Thorsen.

prosjektleder Øystein Thorsen i EnergiPluss

Dokumenterer med bilder for å sikre kvalitet

Vi dokumenterer med bilder og sjekklister ved oppstart og ved avslutning av prosjektene, forteller Øystein Thorsen.

Høy faglig kompetanse i bedriften

EnergiPluss har i dag 11 ansatte, men engasjerer det dobbelte gjennom underentreprenører.

Nedslagsfeltet er hele Norge, men for tiden er det mest trøkk på Innlandet, rundt og Oslo og på Sørlandet. Interessen er også økende fra nord.

Hvem er kundene deres, i hovedsak?

– Vi leverer til næring, landbruk, offentlig sektor og privat.

Kompetanse og økonomisk styrke er to av de viktigste faktorene bak EnergiPluss’ gode rykte i bransjen. Selskapet prosjekterer, importerer, leverer, monterer og drifter komplette solcelleanlegg i hele Norge. Anleggene overvåkes fra driftssenteret og bistår kunder som eventuelt har problemer med sine anlegg.

– Utstyret vi kjøper inn er basert på erfaring og kvalitet, forteller Thorsen.

Selskapet har også utviklet en montasjehåndbok i SmartDok som er tilgjengelig for samarbeidspartnere via mobil eller PC.

Dokumenterer med sjekklister og bilder

Når EnergiPluss leverer et anlegg, er deres høyeste prioritet å sikre kundetilfredshet og å opprettholde en førsteklasses kvalitet på leveransen.

– Etter ett års drift evaluerer vi anleggene for å se om de produserer ca det vi har beregnet på forhånd. Ved store avvik kan vi eventuelt gjøre endringer som forbedrer produksjonen i anlegget.

Vi følger opp kunden, og ser vi vesentlige avvik så gjør vi justeringer – men de fleste anleggene produserer det vi har sagt, og kanskje mer, forteller Thorsen.

For å dokumentere og sikre kvalitet har selskapet begynt å bruke SmartDok sine sjekklister og bildedokumentasjon.

Vi dokumenterer med bilder og sjekklister ved oppstart og ved avslutning av prosjektene – sånn at vi er sikker på at de har fått med seg alt, og at vi slipper “strafferunder”, sier han.

Selskapet har også utviklet en montasjehåndbok i SmartDok som er tilgjengelig for samarbeidspartnere via mobil eller PC.

Store besparelser med solcellepaneler

Når et anlegg er montert og satt i drift, kan kunden forvente betydelige strømbesparelser som et resultat.

Thorsen gir oss et innblikk i solcelleanleggenes strømproduksjon og deres rolle i det grønne skiftet. Han forklarer at et privat 10 kW solcelleanlegg sørpå produserer omtrent 9000-10 000 kWh strøm årlig.

Dette gir betydelige strømbesparelser for huseiere og muligheten til å selge overskuddsstrøm til nettet.

Øystein understreker også at solenergi alene ikke utgjør hele løsningen på det grønne skiftet, men at både sol- og vindkraft vil spille en vesentlige roller.

– Ifølge Statkrafts analyse, vil omtrent to tredjedeler av den globale energiforsyningen komme fra sol og vind innen 2050, der solenergi utgjør størstedelen.

Framtida ser lys ut for solcellepaneler og deres bidrag til det grønne skiftet, sier han til slutt..

Har du spørsmål om solcelleanlegg, eller ønsker et tilbud, ta kontakt med EnergiPluss i dag!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere