GraveTjenesten AS bruker SmartDok for å ta pulsen på prosjektet

Nina Helene Karlstrøm med appen som GraveTjenesten bruker for å sende inn dokumentasjon fra anleggsområdet.

God dokumentasjon er viktig for GraveTjenesten AS for å kunne utarbeide korrekt faktura og dokumentere en god jobb

Dersom du er kunde av GraveTjenesten AS kan du stole på at faktura er korrekt og arbeidet godt dokumentert via SmartDok

På Solneset i Tromsø jobber GraveTjenesten for fullt med å ferdigstille grunnarbeidet for et stort boligfelt som skal inneholde både hus og leiligheter. Oppdraget inneholder en stor fyllingsjobb i tillegg til at masser skal fjernes, berg skal sprenges og bakken planeres.

Samtidig går vi inn i en periode i året hvor været kan gi entreprenørene ekstra store utfordringer – i hvert fall om en holder til ved 69 breddegrad.

Med et slikt stort prosjekt er det betryggende for oppdragsgiver å kunne stole på at arbeidet utføres godt nok og ikke minst dokumenteres godt. Her leverer GraveTjenesten AS på øverste hylle.

På anleggsområdet på Solneset møtte vi Nina Helene Karlstrøm som har ansvaret for å følge opp HMS/KS i selskapet, samt kontroll på at alt av bilag og dokumentasjon som kreves blir sendt inn.

– God dokumentasjon er viktig både for oss selv og oppdragsgiver slik at vi kan utarbeide korrekt fakturaer og dokumentere en god jobb, forteller Nina.

– Og om det skulle bli spørsmål om utført arbeid eller fakturaer, er det enkelt og hente fram dokumentasjon i systemet, slik at tvister minimeres, legger hun til.

Lastebiler og Gravemaskiner fra GraveTjenesten

Det er en betydelig jobb å fjerne masser i et noe utfordrende terreng midt i et boligfelt.
Gode sjåfører sørger for at dette gjøres trygt.

Dokumenterer med bilder

GraveTjenesten AS har innarbeidet rutiner der arbeidet dokumenteres med bilder via SmartDok.

– Alle sjåførene tar bilder av utført arbeid. Bildene kobles til korrekt prosjekt og kan både tegne og skrives på før de sendes inn, forteller Nina.

Bildedokumentasjon blir bare mer og mer viktig for selskapet som blant annet bruker det til underbilag til fakturering også. Dette sparer selskapet mye etterarbeid.

– Med bildedokumentasjonen i SmartDok er det enkelt for oss å finne fram igjen slik at vi kan dokumentere jobben som er utført. Vi får både GPS-referanse og vegreferanse på bildene.

Med SmartDok har selskapet tilgjengelig dokumentasjon dersom det skulle dukke opp en reklamasjon.

– Og ikke bare til reklamasjon, men SmartDok hjelper oss også med oversikt over hva som er brukt av deler og utstyr, eller om en trenger å minne seg selv på hva vi har gjort.

Vi må levere etter de kravene som oppdragsgiver har, og det hjelper systemet oss med å dekke, sier hun.

GraveTjenesten AS har innarbeidet rutiner der arbeidet dokumenteres med bilder via SmartDok.

Bildene tas i SmartDok og legges inn på korrekt prosjekt og fordeles på hvilket type foto som er sendt inn, for eksempel vei og grøft, pelnummer, tomt og mer. Bildene kan både tegnes og skrives på før de sendes inn for mer nøyaktig informasjon. Bildene inneholder også GPS-data og veginformasjon.

Sparer tid og jobber mer effektivt

Selskapet startet i 1990 (AS i 1991) med en graver og en lastebil. I dag har de 13 ansatte, åtte gravemaskiner, tre hjullastere, en dumper, en vals + andre maskiner.

Med en slik økning har det også vært nødvendig med et system for å kunne rapportere og ta pulsen på prosjektene. GraveTjenesten AS digitaliserte seg i 2011 og tok da i bruk SmartDok.

– Med maskinmodulen i SmartDok har vi full oversikt over våre anleggsmidler, sier Nina.

– Vi registrerer i dag arbeidstimer, maskintimer og service, transportlister og bildedokumentasjon i SmartDok. I tillegg har vi også en maskinoversikt i systemet.

Men tror du selskapet jobber mer effektivt med bruk av et slikt system?

– Vi sparer helt klart mye tid ved å bruke SmartDok. En oversiktlig og brukervennlig plattform.

– Når en registrerer timer og sender inn bilder har man det i en og samme app. Uten SmartDok sitt system hadde vi nok hatt et stort arkiv i papirformat, som igjen hadde ført til mindre oversikt og effektivitet, og mer rot, hevder Nina.

SmartDok brukes av folk i gravemaskiner

Mathias Pedersen bruker det digitale systemet daglig til å registrere sine arbeidstimer, maskintimer, transportlister med mer. Alt i samme appen.

Sjåførenes venn

– Vi har svært dyktige maskinførere. Vi er kjempeheldige som har så flinke folk bak spakene.

Dyktige folk er en klar konkurransefordel, og ikke minste et absolutt must når en skal få et stort prosjekt som grunnarbeidet på Solneset i havn.

Men selv dyktige sjåfører kan bli ineffektive dersom de i tillegg til å utføre grunnarbeid må jobbe i et tidkrevende og lite tilpasset system.

– Det å ha et digitalt system som er brukervennlig slik som SmartDok er alfa og omega for at arbeidshverdagen blir mer effektiv både for sjåførene og oss på kontoret.

Når et lass med masser blir fjernet sørger sjåførene for å få det registrert.

– Alle lassene med masser her på Solneset tar vi ut rapporter på i SmartDok. Det forenkler hverdagen vår mye, hevder Nina.

Hva så om dere må hente inn innleide? 

Det er veldig enkelt for oss å legge inn innleide i systemet, og de kommer kjapt i gang med registrering. Enkelt å ta i bruk.

Mathias Pedersen er maskinfører i selskapet og bruker SmartDok daglig. Akkurat nå er han som de fleste av selskapets maskinførere på plass på Solneset for å gjøre grunnarbeidet ferdig.

– Systemet er veldig enkelt å bruke. Jeg liker appen godt, og det gjør jobben min enklere, sier han.

GraveTjenesten og SmartDok

Terje Adriansen er prosjektleder på Solneset og har vært med i selskapet siden 1991.

I stadig utvikling

Både GraveTjenesten og SmartDok er i stadig utvikling. Terje Adriansen som er medeier i selskapet kan melde om en rivende utvikling i bransjen, og hvordan en driver dokumentasjon.

– Vi startet med 1 maskin og en gammel lastebil. Det har skjedd mye siden da, forteller han.

– Arbeidet er blitt mye sikrere og ikke minst leverer en mye høyere kvalitet enn det vi gjorde før i tiden. Et klart resultat av en betydelig utvikling både på maskiner, sjåfører og dokumentasjon, forteller han.

Vi ser også at SmartDok utvikler seg hele tiden. Nye funksjoner kommer stadig, og vi er veldig nysgjerrige på det nye dokumentarkivet som ble lansert for en stund siden. Jeg tror det kan være et veldig flott supplement til driften vår, legger Nina til.

– Vi ser at å kunne dele dokumenter med de som arbeider ute på prosjektene, slik at de slipper å få de tilsendt disse på epost eller andre metoder har en stor fordel. Alle har dermed tilgang til disse dokumentene som de har behov for. Samtidig!

Vi i SmartDok er stolte over å ha GraveTjenesten på lag. Veldig stolte.

Har du også lyst til å ta i bruk SmartDok for å få kontroll på dokumentasjonen? Kontakt oss i dag for gratis demo!

GraveTjenesten jenter

Nina Helene Karlstrøm (t.v) og Ann-Kristin Holmeslet, som jobber med HMS og økonomi (t.h) stortrives i anleggsbransjen.

Om GraveTjenesten AS

GraveTjenesten er en seriøs og solid maskinentreprenør, med lang erfaring fra bransjen. Vi har høyt fokus på kvalitet og HMS. Man kan være trygg på at vi utføre en fagmessig god jobb til avtalt pris og kvalitet.
I tillegg har vi sentral godkjenning for en rekke områder både som utførende og prosjekterende, samt er vi et miljøfyrtårn.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere