SmartDok API

Mange SmartDok-kunder ser fordelene ved at ulike systemer kan kommunisere med hverandre

Kanskje du har hørt om forkortelsen API, men hva er det egentlig? Vi tar et dypdykk inn de tekniske mulighetene og praktiske anvendelsene det innebærer.

API står for Application Programming Interface. Det er en samling av regler og protokoller som tillater ulike programvaresystemer å kommunisere og samhandle med hverandre. API fungerer som et grensesnitt som tillater to separate applikasjoner eller systemer å utveksle data og utføre funksjoner.

API-er gjør det mulig for utviklere å bruke funksjonaliteten til en annen applikasjon eller tjeneste uten å måtte kjenne til kompleksiteten bak. De tillater også tredjepartsutviklere å bygge applikasjoner som kan integreres med eksisterende systemer og plattformer.

Integrasjon og samhandling

API-er kan ha forskjellige formater, for eksempel web-API-er som bruker HTTP-protokollen for kommunikasjon over internett, eller biblioteks-API-er som gir funksjonskall og metoder for å bruke spesifikke programvarebiblioteker.

I praksis kan API-er brukes til å hente data fra en ekstern tjeneste, sende data til en annen applikasjon, utføre handlinger eller til og med kontrollere maskinvareenheter. De spiller en sentral rolle i utviklingen av moderne programvare og tjenester ved å muliggjøre integrasjon og samhandling mellom forskjellige systemer.

Hva er fordelene med et API?

Fordelene med et API er at alternativene er både tidkrevende og tungvinte. Skal du få to systemer til å snakke sammen uten å bruke et API, må dataen punches inn helt manuelt. Et semi-automatisk alternativ er import av «flatfiler» (for eksempel Excel-filer).

Det siste er selvfølgelig bedre enn helmanuelt, men fremdeles er det mange muligheter for menneskelig feil. I tillegg må Excel-fila være i riktig format for at det skal fungere. 

Her er det flere fordeler:

  • Du slipper dobbeltarbeid når data utveksles mellom løsningene
  • Datakvaliteten blir bedre siden det ikke er mennesker som puncher dem
  • De ansatte blir mer produktive da systemet kan jobbe i bakgrunnen
  • Alle i verdikjeden bruker tjenester som er tilpasset målgruppen, for eksempel: Kunden bestiller fra den beste nettbutikken, varene blir plukket og sendt ved hjelp av den smarteste lagerløsningen, og alt av info rundt transaksjonen havner korrekt inn i regnskapssystemet
  • Større fleksibilitet fordi du enkelt kan koble av og på de ulike applikasjonene, etter hva som passer eller ikke passer for deg
  • Du slipper unna de store, kostbare IT-prosjektene hvor du enten må tilpasse systemer til å gjøre noe de ikke er designet for, eller bygge noe fra scratch

API-nøkkel og oppkobling

API-nøkkel er en unik kode som brukes av et API for å autentisere og autorisere bruker eller applikasjon som er oppkoblet mot SmartDok API. Denne API-nøkkelen er nødvendig for å kunne koble opp mot SmartDok sitt API.

Skal du som SmartDok-kunde koble deg opp mot vårt API, så må API-tilgang aktiveres av vår salgsavdeling.

Kontakt oss her, og legg ved følgende informasjon:

  • Hvem skal ha integrasjonen?
  • Hvem skal utvikle/har utviklet integrasjonen?
  • Hvilke(t) system skal det integreres mot?

Hvordan hente ut API-nøkkel fra SmartDok?

Velg i Hovedmeny FirmainnstillingerAPI-administrasjon → + Ny API-nøkkel


Gi API-nøkkelen et navn og trykk OK:


API-nøkkelen må nå kopieres. 


OBS! API-nøkkelen sees kun én gang og bare på denne siden. Om du ikke lykkes i å kopiere nøkkelen, så sletter du denne nøkkelen og lager en ny som du må huske å kopiere. 

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere