Bedre klipp/lim-funksjonalitet, bedre visning av tabeller og lag egendefinert navn på HMS-håndboken

Etter flere gode innspill fra våre kunder, har vi nå oppdatert HMS-håndboken med flere nyttige oppdateringer

Nå har vårt utviklingsteam gjort noen endringer i løsningen basert på ønsker fra kunder.

  • Bedre klipp/lim funksjon fra tekstbehandlingsprogram ved redigering av håndbokens innhold:
    Nå vil mer av formateringen i teksten du klipper ut fra f.eks word-dokument bli overført til håndboken (linjeskift, kursiv tekst, punktlister og tabeller). Evt. bilder vil ikke bli inkludert, og må kopieres over separat. Det er nå også mulig å kopiere innhold og tabeller fra et avsnitt i håndboken til et annet
  • Bedre visning av tabeller i håndboken når man leser den på app: Visning av tabeller i appen er nå mye ryddigere enn forrige versjon
  • Mulighet for å gi håndboken et egendefinert navn:
    Dersom du velger å inkludere flere håndbøker i innholdet til HMS-håndboken, så kan det være nyttig å kunne gi den et mer beskrivende navn. Dette vil nå bli mulig via en innstilling du finner i redigeringsmodus.

Vi håper dette gjør din HMS-hverdag enda bedre!

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av over 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo