Ove i HMS-brakka

Bedre klipp/lim-funksjonalitet, bedre visning av tabeller og lag egendefinert navn på HMS-håndboken

Etter flere gode innspill fra våre kunder, har vi nå oppdatert HMS-håndboken med flere nyttige oppdateringer

Nå har vårt utviklingsteam gjort noen endringer i løsningen basert på ønsker fra kunder.

  • Bedre klipp/lim funksjon fra tekstbehandlingsprogram ved redigering av håndbokens innhold:
    Nå vil mer av formateringen i teksten du klipper ut fra f.eks word-dokument bli overført til håndboken (linjeskift, kursiv tekst, punktlister og tabeller). Evt. bilder vil ikke bli inkludert, og må kopieres over separat. Det er nå også mulig å kopiere innhold og tabeller fra et avsnitt i håndboken til et annet
  • Bedre visning av tabeller i håndboken når man leser den på app: Visning av tabeller i appen er nå mye ryddigere enn forrige versjon
  • Mulighet for å gi håndboken et egendefinert navn:
    Dersom du velger å inkludere flere håndbøker i innholdet til HMS-håndboken, så kan det være nyttig å kunne gi den et mer beskrivende navn. Dette vil nå bli mulig via en innstilling du finner i redigeringsmodus.

Vi håper dette gjør din HMS-hverdag enda bedre!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere