Vi har fått på plass ny visning av vareforbruk og transport i attesteringsbildet

Vareforbruk massetransport SmartDok

Massetransport vil nå bli vist direkte i attesteringsbildet. Her et bilde av KautoMaskin som flytter masser rett utenfor Kautokeino.

Nå slipper kunder av SmartDok å hoppe mellom attesteringsbildet og varerapporter for å sjekke at disse er ført korrekt.

I slutten av september lanserte vi ny funksjonalitet i attesteringskontrolleren i SmartDok. Dette handler om visning av registrert vareforbruk og massetransport direkte i attesteringsbildet på Att. pr. ansatt og Att. pr. prosjekt.

Hvordan aktiverer en denne funksjonaliteten?

Dersom kunden har vareforbruk og/eller transport aktivert så vil det dukke opp nye checkbox-valg under «Annet» i hovedfilteret. Dersom disse ikke hukes av så vil man ikke oppleve noen forskjell i bruken av attesteringskontrolleren.

Huker man av så vil en ny kolonne (Annet) dukke opp i selve hovedvisningen. Her indikeres transport med et lastebil-ikon og vareforbruk med et varestabel-ikon. Hold musepekeren over dette for å se en oppsummering av vareforbruk/transport for denne ansatte, på denne dag, på dette prosjekt/underprosjekt.

Da vi ikke fører tidspunkt på vareforbruk/transport, så samles denne visningen opp på dagens siste registrering på gitt prosjekt. Dvs. at dersom du vekselvis har ført timer på to forskjellige prosjekt ila dagen, så vil all transport/vareforbruk knyttes mot den siste registreringen, som en oppsummering.

Hva betyr det for deg som bruker av SmartDok?

Hensikten med funksjonen er å gi attestant mer informasjon direkte i bildet, slik at man slipper å hoppe mellom attesteringsbilde og varerapporter for å sjekke at disse er ført korrekt.

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av over 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo