Vareforbruk massetransport SmartDok

Massetransport vil nå bli vist direkte i attesteringsbildet. Her et bilde av KautoMaskin som flytter masser rett utenfor Kautokeino.

Vi har fått på plass ny visning av vareforbruk og transport i attesteringsbildet

Nå slipper kunder av SmartDok å hoppe mellom attesteringsbildet og varerapporter for å sjekke at disse er ført korrekt.

I slutten av september lanserte vi ny funksjonalitet i attesteringskontrolleren i SmartDok. Dette handler om visning av registrert vareforbruk og massetransport direkte i attesteringsbildet på Att. pr. ansatt og Att. pr. prosjekt.

Hvordan aktiverer en denne funksjonaliteten?

Dersom kunden har vareforbruk og/eller transport aktivert så vil det dukke opp nye checkbox-valg under «Annet» i hovedfilteret. Dersom disse ikke hukes av så vil man ikke oppleve noen forskjell i bruken av attesteringskontrolleren.

Huker man av så vil en ny kolonne (Annet) dukke opp i selve hovedvisningen. Her indikeres transport med et lastebil-ikon og vareforbruk med et varestabel-ikon. Hold musepekeren over dette for å se en oppsummering av vareforbruk/transport for denne ansatte, på denne dag, på dette prosjekt/underprosjekt.

Da vi ikke fører tidspunkt på vareforbruk/transport, så samles denne visningen opp på dagens siste registrering på gitt prosjekt. Dvs. at dersom du vekselvis har ført timer på to forskjellige prosjekt ila dagen, så vil all transport/vareforbruk knyttes mot den siste registreringen, som en oppsummering.

Hva betyr det for deg som bruker av SmartDok?

Hensikten med funksjonen er å gi attestant mer informasjon direkte i bildet, slik at man slipper å hoppe mellom attesteringsbilde og varerapporter for å sjekke at disse er ført korrekt.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere