SmartDok lanserer nå geofence-funksjonalitet tilknyttet mobilregistrering av mannskapslister.

Geofence-funksjonaliteten benytter telefonens GPS til å bestemme brukerens posisjon idet man forsøker å registrere seg inn på mannskapslisten.

SmartDok lanserer nå geofence-funksjonalitet tilknyttet mobilregistrering av mannskapslister

Ny teknologi i SmartDok gjør det enda enklere å sikre korrekt informasjon i dine elektroniske mannskapslister.

Geofence gir deg som prosjektansvarlig mulighet til å definere et digitalt gjerde rundt et prosjektområde slik at innregistrering med SmartDok-appen eller SmartDok UE-appen kun blir mulig dersom man befinner seg innenfor området.

Ved å ta i bruk geofence i SmartDok vil du i større grad sikre at informasjonen i dine mannskapslister er korrekte da det ikke lenger blir mulig å registrere seg inn på prosjektet med mindre man er fysisk tilstede. Registrering ut av prosjekt er ikke begrenset, og kan gjøres uavhengig av posisjon.

– Våre kunder er teknologibeviste og ønsker hele tiden å jobbe mer effektivt. Vi er glade over for at vi nå kan møte våre kunders ønsker med geofence i bygg- og anleggsbransjen, sier salgssjef Per Tore Hansen i SmartDok.

geofence smartdok

Senere i år vil det komme en funksjon som genererer en automatisk registreringspåminnelse på telefonen (pushmelding)

Hvordan setter du opp et geofence?

Et geofence defineres på samme sted som man setter kartposisjon for nytt eller eksisterende prosjekt i SmartDok (prosjektdetaljer).

STEG 1: Gå til prosjektdetaljene, trykk på knappen “Sett posisjon” og merk av prosjektets posisjon i kartet.

STEG 2: Klikk på avhukingsboksen “Aktiver geofence på denne lokasjon” og tilpass radius via avstandsfeltet nedenfor, slik at hele prosjektområdet er dekket av den blå sirkelen (minste tilgjengelige radius er 150m). Markøren i kartet kan flyttes for å justere geofenceområdets dekning. OBS: Geofencet bør settes litt større enn selve prosjektområdet, for å sikre en smidig og problemfri innregistrering.

STEG 3: Lagre geofence-innstillingene ved å trykke på Lagre-knappen nede til høyre i dette view. Klikk deretter på Lagre-knappen nederst i prosjektdetaljene for å lagre endringene på prosjektet. Geofence er nå aktivert på prosjektet, og man vil nå ikke kunne registrere seg inn på mannskapslisten til dette prosjektet via mobil, uten at man befinner seg innenfor det definerte området.

Dersom du ønsker å deaktivere et geofence på et prosjekt så gjentar du steg 1, for deretter å fjerne avhukingen i boksen “Aktiver geofence på denne lokasjon”. Husk å lagre endringene.

Ytterligere informasjon

Geofence-funksjonaliteten benytter telefonens GPS til å bestemme brukerens posisjon idet man registrerer seg inn på mannskapslisten. GPS-nøyaktigheten i telefonen avhenger av flere faktorer, og man bør påse følgende:

  • At telefonens GPS-nøyaktighet er satt til “Høy” eller tilsvarende i Innstillinger
  • At man tillater bruk av posisjonstjenester i appen (ved første gangs bruk)
  • At man har fri sikt til GPS-satellitter ved innregistrering (bør gjøres utendørs)

VIKTIG: For å kunne registrere seg inn på geofence-markerte prosjekter behøver man siste versjon av SmartDok-appen (4.5.6) eller siste versjon av SmartDok UE-appen (2.2.8). Sørg for at dine ansatte og evt. innleide/underentreprenører laster ned den nyeste versjonen før du aktiverer geofence på ditt prosjekt.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere