Stein Tore og Ronny i Hageanlegg

Midt-Norges eldste anleggsgartner-
bedrift scorer høyt på kompetanse, kvalitet og dokumentasjon. Hva er hemmeligheten?

Hageanlegg AS, et veletablert anleggsgartnerfirma i Trondheim, har gjennom tidene vist en bemerkelsesverdig evne til å kombinere kompetanse, kvalitet og omfattende dokumentasjon. Deres reise fra 1964, da Kåre Berntsen og Jarle Krognes grunnla virksomheten, til i dag, forteller en inspirerende historie om vekst, tilpasning og suksess.

På veien til deres 60-årsjubileum i 2024, gir vi deg et innblikk i deres arbeidsmetoder og bedriftskultur.

Vi har besøkt bedriften i Trondheim og traff der daglig leder Ronny Olaussen og HMS/KS-leder Stein Tore Engesbak.

Det har vært litt av en reise! Fra en tid da Kåre og Jarle dro rundt byen på motorsykkel med trillebår for å utføre gartneroppdrag, til at vi i dag er en profesjonell anleggsgartnerbedrift med moderne maskiner og over 30 ansatte, forteller daglig leder Ronny Olaussen

Ronny Olaussen
Ronny Olaussen

100% overbevist om at vi sparer tid og penger

Daglig leder Ronny Olaussen mener det er betydelige besparelser med bruken av et digitalt dokumentasjonssystem som SmartDok

Ronny Olaussen

100% overbevist om at vi sparer tid og penger

Daglig leder Ronny Olaussen mener det er betydelige besparelser med bruken av SmartDok

Renommé og kundebase

Stabiliteten og lojaliteten til de ansatte gir styrke til selskapet, noe som har gitt selskapet en dybde av erfaring og forståelse som er vanskelig å matche.

– Vi har hatt en svært stabil arbeidsgjeng de siste årene, og hatt lite gjennomtrekk, noe som har vært en nøkkelfaktor til at det nå går bra.

Hageanlegg AS’ opparbeidede renommé og kundebase over nesten seks tiår er avgjørende for deres suksess og posisjon som et foretrukket valg i anleggsgartnerindustrien. Dette har hjulpet dem gjennom utfordrende tider og tillatt dem å fortsette og blomstre.

Nylig har selskapet ønsket velkommen til Tverås Maskin & Transport AS som aksjonær. Med Tverås ved sin side har Hageanlegg fått en pålitelig partner, økt trygghet og stabilitet, noe som ytterligere styrker fremtidsutsiktene.

I dag er oppdragslista fullstappet med prosjekter i og rundt Trondheim for Hageanlegg AS. Alt peker i riktig retning for 60-åringen.

En annen grunn til at selskapet lykkes er deres fokus på dokumentasjon. Noe vi skal se nærmere på i de kommende avsnittene.

Alexander Wulff.
Alexander Wulff.

Anleggsgartner Alexander elsker jobben sin

Alexander Wulff har fagbrev som anleggsgartner og synes det er fint at digitale verktøy har fått sitt inntog på samme måte som andre verktøy han bruker til daglig.

Alexander Wulff.

Anleggsgartner Alexander elsker jobben sin

Alexander Wulff har fagbrev som anleggsgartner og synes det er fint at digitale verktøy har fått sitt inntog på samme måte som andre verktøy han bruker til daglig.

Sparer tid og penger på digital dokumentering

Som alle andre i bygge- og anleggsbransjen har ikke de økte kostnadene gått ubemerket hos Hageanlegg heller.

Kostnadene på drivstoff og strøm har økt betydelig, samt materialkostnader. I tillegg har kostnadene rundt fyllmasse økt på grunn av at det er lite fyllplasser i nærheten av prosjektene. Alt dette fører til at selskapene må ha fullt fokus på å drive økonomisk fornuftig.

– Vi kjører mindre, og planlegger turene bedre slik at vi får kjørt større kvantum når vi kjører. I tillegg står aldri maskinene og bakker, og det er stort fokus på gjenbruk, nevner Ronny som noen av tiltakene.

I tillegg trekker han frem kontroll på prosjekt og dokumentasjon som et av de viktigste tiltakene.

Dokumentasjon har blitt et hjørnestein i Hageanleggs hverdag, noe som gir betydelig nytte både for selskapet og deres kunder. Hageanlegg bruker SmartDok for å dokumentere timer, maskintimer, HMS og KS, noe som gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser.

Ronny og Stein Tore er enige om at det er betydelige besparelser med bruken av SmartDok.

– Jeg er 100% overbevist om at vi sparer tid og penger. Bare se på hvor mye tid vi sparer ved lønnskjøring! I tillegg bruker vi bildedokumentasjon av utført arbeid som sørger for mindre etterarbeid og reklamasjoner.

HMS/KS-leder Stein Tore Engesbak

HMS/KS-leder Stein Tore Engesbak holder frem en pose med dokumenter som viser dokumentasjon på en av maskinene. Denne dokumentasjonen
er nå enkelt tilgjengelig gjennom SmartDok-appen, og dermed slipper de ansatte bunkevis med manualer ute på prosjektet.

147 år med erfaring

Ronny Olaussen er stolt over arbeidsstokken sin som er en av bransjens mest erfarne. Da han for en tid tilbake sendte inn et anbud til Trondheim kommune kunne han skilte med at anleggslederne i selskapet hadde hele 147 år med erfaring fra faget.

– Det er gøy å få anerkjennelse for nettopp dette!

Dette er et konkret eksempel på Hageanleggs dedikasjon til bransjen og deres forpliktelse til å levere kvalitetsarbeid. De legger stor vekt på å utdanne fremtidige generasjoner av anleggsgartnere gjennom deres lærlingprogram, som for øyeblikket har 4 aktive lærlinger.

Hageanlegg definerer suksess på prosjektbasis – å fullføre prosjektet uten store uønskede hendelser, minimere endringer, oppnå fortjeneste og mest av alt, å sikre at kunden er fornøyd. Dette oppnås med en kombinasjon av erfarne, dyktige medarbeidere og deres omfattende system for dokumentasjon.

Gjennom seks tiår med urokkelig engasjement, adaptiv innovasjon og kontinuerlig fokus på kvalitet, har Hageanlegg AS etablert seg som en av Trondheims ledende anleggsgartnere, og står sterkt rustet for de kommende årene.

Ta kontakt med Hageanlegg her!

Ida Kolås. Startet i år som lærling. Har da 2 års læretid før fagprøve.

Ida Kolsås startet som anleggsgartner-lærling hos Hageanlegg i 2023, og har da 2 års læretid før hun tar fagprøve.
Hun fører all dokumentasjon inn i SmartDok-appen. Her får hun besøk av daglig leder Ronny ute på prosjektet i Leangenbukta.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere