Hjemmekontor i SmartDok

En kollasj av et knippe ansatte som jobbet hjemmefra under pandemien.

Det å ha muligheten til å jobbe hjemmefra gjør arbeidsdagene mer fleksible for de ansatte i SmartDok

 Muligheten til å velge hjemmekontor noen dager i uken oppleves som et gode for de ansatte

  • Skaper økt fleksibilitet og overskudd
  • Digitale møter er tidsbesparende, effektive og gjør det enkelt for alle å bli med.
  • Arbeidsro til å utføre oppgaver som krever ekstra fokus og konsentrasjon.
  • Ansatte leverer som de skal – og veldig ofte får de økt produktivitet.
Hjemmekontor

Vi tror det er i menneskelige møter med kolleger at magien skjer, men at ledelsen i SmartDok også ser fordelene med hjemmekontor og har derfor åpnet for økt fleksibilitet. Det er nå rundt 50 prosent av norske arbeidstakere som har muligheten til å jobbe noe hjemmefra. Av disse er det 53 prosent som minst ukentlig jobber hjemmefra. Mange gjør det flere dager i uken.

Som arbeidsgiver er vi også bevisst vårt ansvar for ansatte som sitter på hjemmekontor, og vi har derfor fått på plass en støtteordning for kontorstol, skrivebord og skjerm.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere