SmartDoks verktøyoversikt minsker svinn og gir deg større kontroll

Verktøyoversikten er kort fortalt en oversikt over alle dine verktøy som er registrert i SmartDok.

Funksjoner du finner i denne modulen er filtrering på lokasjon for å se hva som befinner seg der. Du kan slette og redigere data på verktøy ved å trykke ‘Rediger’ for å se detaljer om verktøy og for å evt. redigere disse. 

Du kan enkelt sortere i listen, klikk på navnet i toppen på den kolonnen du vil sortere på, f.eks kategori. 

Historikken viser hvor og når verktøyet er flyttet, og eventuell leiepris på det aktuelle tidspunkt (dersom dette benyttes av dere). 

Legg merke til at du ser kun lokasjoner som det er verktøy på. Lokasjoner det ikke finnes verktøy på vises ikke i listen.

Flytt verktøy

Alt du behøver å gjøre for å flytte et verktøy er å skrive inn internnummer og så velge lokasjonen du vil flytte det til, og eventuelt skrive inn en kommentar. Trykk deretter ‘Lagre’.

Søk verktøy

Her kan du søke etter verktøy som er lagt inn, og som ikke er kassert. Har kan du søke både på navn og kategori som verktøyene ligger i.

Nytt verktøy

Enkel registrering av nye verktøy. Dersom du ikke finner passende kategori, kan det være du først bør legge inn en ny kategori under ‘Ny kategori’. Dersom du ikke finner passende lokasjon, kan det være du først bør legge inn en ny lokasjon under ‘Ny lokasjon’.

Feltforklaring:
Navn: Navn på verktøy, f.eks ‘sirkelsager’
Internnummer: Prefiks som ble lagt inn for kategorien brukes til å generere en unik ID for deg på dette verktøyet.
Befinner seg: Velg i fra listen over innlagte ‘lokasjoner’ du har definert for din bedrift
Lokalisert av:  Person som først legger inn dette verktøy i SmartDok
Bilde: Et bilde av produktet er veldig nyttig, har du dette så kan du legge det inn her.

Verktøykategorier

Administrer kategorier for dine verktøy herfra. Du kan legge inn nye, endre og slette kategorier. Når en verktøykategori er lagt inn, kan ikke prefiks på denne endres. Ønsker du dette må du legge inn en ny kategori og så bare slette den som var feil.

Feltforklaring:
Navn: Navn på verktøykatekori, f.eks ‘Batteridrill’
Prefiks: Prefiks som blir brukt på alle dine verktøy som internnavn. f.eks ‘bd for batteridrill’.

Ny lokasjon

Her kan du legge inn flere lokaliteter til ditt firma. Skriv inn navn på den nye lokasjonen og velg ‘Lagre’ for å legge til. Dersom du i ettertid ønsker å endre navnet, så trykker du på knappen ‘Endre’ til venstre for den lokaliteten du vil endre.

Feltforklaring:
Lokasjon: Navn på plassen, f.eks ‘hovedlager’
Antall: Etter hvert som verktøy blir lagt til lokaliteten vil antallet her øke. Kolonnen viser antall verktøy på lokalitet.

Kasserte verktøy

Dette er en oversikt over verktøy som er kassert. Filtrer på årstall. Dersom du ønsker nærmere informasjon om et kassert verktøy, trykk på ‘Detaljer’.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere