Vi har gjort oppdateringer i HMS-håndboken. Nå kommer den blant annet med eksempelmal på HMS-årshjul

Vår HMS-håndbok som du har tilgang til både via app og PC får stadige oppdateringer som kommer deg som bruker til gode. Her følger en liste med oppdateringer gjort i denne omgang.

Vår HMS-håndbok er oppdatert med følgende innhold:

  • Eksempelmal for HMS-årshjul
  • Prosedyre for kartlegging av miljøpåvirkning, med mal for miljøaspektregister
  • Prosedyre for beredskapsplan med eksempelmaler for varslings- og beredskapsplaner
  • Nye linker til lov og forskrift flere av våre kunder må følge, bl.a knyttet til eksplosjonsvern
  • Retting av en liten feil i ordlisten

Miljøaspektregisteret kan du lese mer om her i vår artikkel om hvordan dere kan møte oppdragsgivers miljøkrav.

I tillegg til dette er det kommet noen kosmetiske endringer på «Prosedyre for HMS-årsrapport” og “Prosedyre for medarbeidersamtale» i HMS-håndboka.

Ønsker du mer informasjon om vårt HMS-system? Les mer her!

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo