Vi har gjort oppdateringer i HMS-håndboken. Nå kommer den blant annet med eksempelmal på HMS-årshjul

Vår HMS-håndbok som du har tilgang til både via app og PC får stadige oppdateringer som kommer deg som bruker til gode. Her følger en liste med oppdateringer gjort i denne omgang.

Vår HMS-håndbok er oppdatert med følgende innhold:

  • Eksempelmal for HMS-årshjul
  • Prosedyre for kartlegging av miljøpåvirkning, med mal for miljøaspektregister
  • Prosedyre for beredskapsplan med eksempelmaler for varslings- og beredskapsplaner
  • Nye linker til lov og forskrift flere av våre kunder må følge, bl.a knyttet til eksplosjonsvern
  • Retting av en liten feil i ordlisten

Miljøaspektregisteret kan du lese mer om her i vår artikkel om hvordan dere kan møte oppdragsgivers miljøkrav.

I tillegg til dette er det kommet noen kosmetiske endringer på «Prosedyre for HMS-årsrapport” og “Prosedyre for medarbeidersamtale» i HMS-håndboka.

Ønsker du mer informasjon om vårt HMS-system? Les mer her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere