Under årets SmartTræff fikk vi presentert en mengde med oppdateringer siden forrige SmartTræff. Her er de!

Product Manager Mikal Johnsen tar oss med på hva som er nytt siden forrige treff

Her er en liste over funksjoner lagt til i SmartDok siden forrige SmartTræff i 2020:

GRUNNMODUL

 • Pushvarsel til bruker dersom timeføringen deres blir endret (april 2020)
  Dersom timeføringen blir endret på så vil den ansatte få et pushvarsel som informerer om hva som ble endret. // Senere
 • Ny kompetanseoversikt i SmartDok (mai 2020)
  Nydesignet løsning med utvidede muligheter for å registrere og følge opp kompetanser på websiden. Ansattes kompetanse vises også nå i appen, og man kan også hente opp en visning av kompetansebeviset her.
 • Pushvarsel til ansatte når ny sak legges ut på infotavlen (august 2020)
  For å gjøre nye saker på bedriftens informasjonstavle mer synlig har man nå mulighet for å generere et pushvarsel om nytt oppslag til alle mottakere
 • Intern kontaktliste over alle ansatte tilgjengelig i appen (august 2020)
  En oversikt der ansatte kan søke opp navn, telefonnummer og e-postadresser på samtlige ansatte i bedriften. Må aktiveres i firmainnstillinger for at den skal være tilgjengelig.
 • Prosjektdashboard (september 2020)
  For å hjelpe prosjektlederen med å holde kontroll på pulsen på prosjektet så har vi lansert et prosjektrelatert dashboard der man kan definere sitt eget oppsett ved hjelp av ni forskjellige widgets med ulikt innhold og fokus.
 • Ny side for firmadetaljer (oktober 2020)
  En oversiktlig side som gjør det mulig for en administrator å aktivere eller deaktivere et stort antall av opsjoner og funksjoner på sin SmartDok-konto. Siden inneholder informativ hjelpetekst for hver opsjon og viser alle utførte endringer i en oversiktlig logg.
 • Forbedring av funksjon rund etterspørring av godkjenning (januar 2020)
  Tidligere har det ikke vært mulig å separere mellom hvilke baser tilknyttet et prosjekt man ønsket å påminne om godkjenning av timer. Nå kan man velge ut akkurat de personene man vil varsle via en ny nedtrekksliste med flervalgsmulighet.
 • Mer fleksibelt fakturagrunnlag (februar 2020)
  Nå kan du velge innhold og rekkefølge selv i fakturagrunnlaget
 • Nytt design på hovedmenyen (november 2020)
  Vi har nå oppgradert hovedmenyen på venstre side av skjermen, innført noen nye ikoner og ryddet opp i en del av undermenyene.

INTEGRASJONER

 • PowerOffice integrasjon, oppdatert versjon
  Visma.net integrasjon
  Tripletex integrasjon (juni 2020)

MANNSKAPSLISTER

 • Egendefinert form på prosjektets geofence for mannskapslister (oktober 2020)
  Tidligere var det kun mulig å definere disse geofencene som sirkler, noe som var uhensiktsmessig på f.eks. veiprosjekter som strekker seg over en større avstand. Nå kan man definere geofencet på frihånd, og dermed tilpasse det mer til prosjektets behov.

VAREMODUL

 • Strekkodeskanner for vareregistrering (mars 2021)

HMS/KS Pro

 • HMS-håndbok (juni 2020)
  Tilpass din bedrifts HMS-håndbok ved hjelp av det foreslåtte malverket, og gjør den deretter tilgjengelig for alle ansatte i et enkelt og søkbart brukergrensesnitt på både web og app.
 • Malbibliotek for KS-skjemamaler (juni 2020).
  Dette biblioteket gjør det mulig å importere ferdige maler til umiddelbar bruk i ditt firma. Ved behov kan malene tilpasses eget behov i skjemabyggeren.
 • Forbedringer på RUH/kvalitetsavvik oversikten (september 2020)
  Vi har nå lagt inn filtreringsmulighet for avdelinger, samt lagt inn muligheten for å eksportere alle data til en excel-fil som f.eks. kan brukes opp mot PowerBI.
 • Send inn forbedringsforslag og positive observasjoner (november 2020)
  Som en del av HMS/KS Pro-pakken er det nå mulig å sende inn forbedringsforslag og positive observasjoner tilknyttet prosjektet man jobber på.
 • Mulighet for brukere å opprette ny SJA (november 2020)
  Det er nå mulig å la brukere opprette SJA dersom man aktiverer den nye opsjonen for dette i firmadetaljene.
 • Kunne avvise en ikke-relevant RUH eller kvalitetsavvik (januar 2021)
  Av og til får man inn duplikater av en avviksmelding eller noen sender inn for å teste systemet. For at disse ikke skal forstyrre oversikten, så kan man nå legge dem til status ‘Avvist’.
 • Forbedringer på HMS-håndboken (februar 2021)
  Forbedret mulighet for å klippe og lime fra annen kilde, forbedret visning av tabeller i appen, mulighet for å gi håndboken et egendefinert navn.
 • Kunne signere SJA på egen enhet (mars 2021)
  For å opprettholde hensyn til smittevern har vi nå implementer muligheten for å kunne gjennomgå og signere SJA på egen enhet.
 • Mulighet for å bruke eksisterende SJA som mal for ny (november 2020)
  Dersom en allerede eksisterende SJA er hensiktsmessig for deg å bruke i ditt prosjekt så kan du nå velge å bruke denne som mal for ny SJA. Da vil all informasjon fra den opprinnelige SJA kopieres, bortsett fra prosjekttilhørighet og deltakere.
 • Kunne flytte et utvalg bilder fra ett prosjekt til et annet (oktober 2020)
  Frem til nå måtte man flytte feilregistrerte bilder en etter en over til annet prosjekt. Nå er det mulig å markere et utvalg bilder, og flytte dem i èn operasjon.

HMS/KS

 • Forbedret oppløsning på innsendte bilder (april 2020)
  Vi har justert oppløsnigen på bilder som lagres i SmartDok slik at det blir enklere å hente ut detaljer fra bildene. Vi har også implementert zoom-mulighet på bildene når disse vises på websiden.

Se hele smartTræffet her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere