SmartDok i sommersola

70 bedrifter er nå i gang med SmartMEF!

Alle de 70 selskapene som skulle få teste SmartMEF før det slippes ut til alle er nå i gang, og tilbakemeldingene er positive!

Som en del av prosessen med forsiktig utrulling på første versjon av SmartMEF til MEF-medlemmer, har vi i disse dager gjennomført felles digitale opplæringsmøter for rundt 70 bedrifter. Vi kan med hånden på hjertet si at det har gått over all forventning, og det nye systemet har fått mange gode tilbakemeldinger så langt.

Det har ikke dukket opp alvorlige systemfeil til nå, og mange av de forbedringsforslagene som er kommet inn, er ting vi allerede har en plan for til høsten.

Hensikten med første versjon av systemet har vært å gi medlemmer noe som kan gi umiddelbar verdi, og som kan tas i bruk med en gang. Deretter vil vi videreutvikle systemet gjennom hele dette året, med ekstra funksjonalitet i den rekkefølgen som medlemmer og MEF mener er mest hensiktsmessig.

Planen vår er at alle MEF-medlemmer som ønsker det, skal få tilgang på SmartMEF til høsten. Vi kommer til å varsle medlemmer så snart vi er klare for å ta imot henvendelser.

8. august starter vi jobben med å kvalitetssikre våre interne rutiner og prosesser, slik at vi har tilstrekkelig kapasitet og effektivitet til å supportere hele vår kundedatabase under overflyttingen av medlemmer fra KSMEF til SmartMEF.

Vi ser frem til å brette opp ermene til høsten og vi gleder oss til å ta imot alle som ønsker å ta i bruk SmartMEF!

Ved spørsmål, kontakt:
Egil Kvingedal
Fagsjef klima og miljø
Egil.Kvingedal@mef.no

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere