HMS-system i app

136 bedrifter er nå i gang med SmartMEF!

Nye selskaper kommer daglig i gang med SmartMEF og det jobbes på spreng med å tilpasse opplevelsen.

Planen er fortsatt at alle MEF-medlemmer som ønsker det, skal få tilgang på SmartMEF til høsten. Vi kommer til å varsle medlemmer så snart vi er klare for å ta imot henvendelser.

Til nå er 136 selskaper i gang med SmartMEF. Tilbakemeldingene fra disse selskapene er verdifulle for å sikre en best mulig første versjon av SmartMEF for alle sammen. Utviklingsavdelingen står nå på for fullt for å fjerne små feil og kvalitetssikre produktet før første versjon av produktet kommer ut til massene.

Mer informasjon kommer i løpet av september.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere